Het verhaal achter sv West!
Foto credits: sv WEST!

Vrije Tijd Amsterdam is altijd maar zeker ten tijde van corona op zoek naar mooie sportverhalen in en rondom Amsterdam. In dat kader stelden we een aantal vragen aan Simone Tielrooij van Sportvereniging WEST!

Introductie sv West!

“West! is ontstaan vanuit een fusie van gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap (opgericht in 1868) en volleybalvereniging Slotervaart. West! is een kleine hechte vereniging met veel actieve leden. Er zijn relatief veel leden die al heel lang lid zijn, 50 jaar en soms nog langer. We zijn een recreatieve vereniging waarin iedereen op zijn of haar eigen niveau kan sporten. We streven niet naar topsport, noch bij volleybal, noch bij gymnastiek.”

De organisatie

“De vereniging heeft een Algemeen Bestuur, bestaande uit zeven leden, drie dagelijks bestuursleden en vertegenwoordigers van de commissie jeugdvolleybal, seniorenvolleybal en gymnastiek. Daarnaast zijn veel leden actief in verschillende functies, zoals kleding coördinator, notulist, wedstrijdsecretaris, scheidsrechters, onderhoud, enz. De commissies functioneren zelfstandig, binnen de door het bestuur uitgezette kaders.”

Locatie

“De volleybalafdelingen van West! zijn allemaal actief in sportcentrum Caland. Zowel de jeugd als de senioren. De jeugd turnt in de Louis Bouwmeesterschool en de Pilates en 50+ conditiegym in de Pro Regeschool. Allemaal in Amsterdam Nieuw West dus. Voor het nijntje beweeg (gymnastiek voor kinderen van 2 tot 6 jaar) zijn we nog op zoek naar een locatie.”

Nijntje

“Zoals uit het voorgaande blijkt zijn we dus een vereniging voor jong en oud. Door de Corona is de afdeling nijntje beweeg (2-6 jaar) stilgevallen, waardoor ons jongste lid nu 5 jaar is. Ons oudste lid bij gymnastiek is 84 jaar, bij volleybal 74.”

Sportvereniging WEST!
Foto credits: sv WEST!

Competitievolleybal

“Op dit moment hebben we drie damesteams en een herenteam in de competitie. De heren schommelen een beetje rond de 2e klasse. De damesteams allemaal ergens tussen 3e en 5e klasse. Daarnaast hebben we vier jeugdteams in de competitie. Belangrijk vinden wij dat we ook drie recreantentrainingsgroepen hebben, die op niveau zijn ingedeeld. Hierdoor kunnen ook goede volleyballers die geen competitie meer willen spelen, goed aan hun trekken komen. Momenteel is recreanten 2 dermate groot, dat we daar waarschijnlijk weer gaan splitsen waardoor er binnenkort vier recreanten trainingsgroepen zijn.”

Afdeling Gymnastiek

“De afdeling gymnastiek is heel klein, mede veroorzaakt door de Corona. We hebben 1 jeugdafdeling, maar hopen dit weer snel te kunnen uitbreiden naar 2 of 3 groepen. Het niveau is recreatief. We doen niet mee aan wedstrijden, wel organiseren we binnen de eigen vereniging wedstrijdjes of andere leuke activiteiten voor de kinderen. Kinderen met veel turntalent, adviseren we elders lid te worden omdat wij niet kunnen (en willen) bieden wat zij nodig hebben. Wij willen zo snel mogelijk op zaterdagmorgen starten met een afdeling nijntje beweeg voor kinderen van 2 tot 6 jaar.”

Volwassenen

“Voor de volwassenen hebben we een afdeling Pilates, een vorm van gymnastiek waarbij alle spieren worden getraind. Er wordt gewerkt op een vaste plaats op matjes, waardoor dit goed te doen is in deze 1,5 meter tijd. Pilates staat open voor zowel mannen als vrouwen. Voor de ouderen is er conditiegymnastiek voor vrouwen van 50 jaar en ouder. Deze afdeling is klein, waardoor ook hier goed op afstand kan worden gewerkt. Hoewel de groep klein is, is deze wel heel hecht, sommige vrouwen zijn al 30 of 40 jaar lid.”

Het verhaal achter sv WEST!
Foto credits: sv West

Vrijwilligers

“Zoals ik hierboven al schreef, zijn veel leden (voornamelijk van de volleybal) actief als vrijwilliger. Naast de eerdergenoemde functies, geven ook enkele trainers aan geen vergoeding te willen ontvangen. De vereniging heeft een vrijwilligersbeleid. Een keer per jaar organiseren we een vrijwilligers dag voor iedereen die actief is geweest. Een activiteit, gecombineerd met een gezamenlijke maaltijd. Daarvoor worden 50-60 mensen uitgenodigd.”

Veiligheidsbeleid

“Natuurlijk heeft West! een veiligheidsbeleid zwart op wit. De vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon, maar daarnaast hanteren wij het vier-ogen principe. Aan de jeugd mag geen training worden gegeven zonder dat er een tweede volwassene bij aanwezig is. Dat vraagt met name op de jeugdafdeling gymnastiek iets van de ouders. Zij moeten bij toerbeurt aanwezig zijn op de les. Omdat bij volleybal meerdere trainers tegelijk in de hal zijn, is daar de aanwezigheid van ouders niet noodzakelijk. Alle trainers moeten een VOG inleveren, dat ook regelmatig moet worden “ververst”. Het uitgebreide veiligheidsbeleid staat op onze website www.svwest.nl.”

Hoogtepunten

“Dat vind ik wel een lastige. Een recent hoogtepunt is natuurlijk de viering van ons 150 jarig jubileum, maar ook het eeuwfeest is een memorabel hoogtepunt met een heuse revue waar veel leden aan deelnamen. Sportieve hoogtepunten zijn er niet zoveel omdat wij een recreatieve vereniging zijn. In het verleden hebben wij wel op het gebied van de ritmische gymnastiek mooie resultaten behaald. Zo zijn we enkele malen Nederlands kampioen of tweede van Nederland geweest. Maar dat is wel lang geleden. Bestuurlijk heeft de vereniging drie keer een voorzitter van de landelijke gymnastiekbond geleverd, daarnaast hebben meerderen leden bestuurlijke functies op landelijk en regionaal gebied vervuld.”

Corona

“Ook voor West! heeft de corona pandemie grote gevolgen gehad. Er kon niet worden gesport, hoewel door onze turntrainster wel online werd lesgegeven, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen (pilates). Ook onze volleyballeden konden hieraan deelnemen. Online werd onderling contact gehouden door de teams, zo organiseerde een damesteam af en toe een buitenbijeenkomst of een online wijnproeverij. Financieel zijn wij gelukkig een gezonde vereniging waardoor we voldoende reserves hebben om deze crisis zonder grote schade door te komen en we de leden konden compenseren voor de niet genoten lessen en trainingen.”

Drankje achteraf

“In het Caland is een gezellige sportkantine, waardoor er na de training of na wedstrijden iets kan worden gedronken en gegeten. Dat geldt helaas niet voor de gymnastiekafdelingen. Wel neemt de trainster aan het eind van het seizoen iets te eten en drinken mee, zodat er in de zaal kan worden nagepraat”, laat Simone Tielrooij ten slotte weten namens Sportvereniging WEST!.

 

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam