Ambitieus HV KRAS/Volendam kijkt uit naar nieuwe handbalseizoen

Ambitieus HV KRAS/Volendam kijkt uit naar nieuwe handbalseizoen
Foto credits: Fred Mol

“Er zijn in het verleden heel veel hoogtepunten geweest. Denk aan het grote aantal landskampioenschappen van onze toenmalige herenteams. Dat was iedere keer weer een hoogtepunt. Maar ook de promotie naar de Eredivisie van onze Heren 2 in het seizoen 2017-2018 was een memorabel hoogtepunt. Een derde prestatie die ik hier zou willen noemen zijn vijf opeenvolgende jaarlijkse promoties van onze Dames 1, uitmondend in een promotie naar de Eredivisie. Het blijft uiteraard ook bijzonder dat HV KRAS/Volendam momenteel met drie teams in de Nederlandse Eredivisie speelt. En in tegenstelling tot vele andere clubs, die bijvoorbeeld maar één sekse kiezen, willen wij iedereen kansen bieden”, aldus Joost Ooms de Algemeen Manager / Bestuurslid van HV KRAS/Volendam in reactie op onze vraag wat de hoogtepunten zijn in de historie van de handbalclub in Volendam.

VTA Sport maakt in samenwerking met handbalstartpunt een rondje langs de handbalvelden. In dit interview stelde we een aantal vragen aan Joost Ooms.

Zou je allereerst jouw rol binnen HV KRAS/Volendam willen toelichten?

“Ik ben één van de drie dagelijkse bestuursleden en ben vooral bezig met de technische en zakelijke kant van de vereniging. Wij leiden de vereniging dus samen op operationeel gebied, maar in de praktijk betekent dit het ondersteunen van zoveel mogelijk vrijwilligers en een aantal professionals. Onze intentie is om de betrokkenheid in en rondom de club te vergroten en te zorgen voor continuïteit. Doorgaans ben ik de contactpersoon van het dagelijks bestuur.

Los van de eigen vereniging spendeer ik ook veel tijd en aandacht aan contacten met sportorganisaties in en om de sportbranche. Ik noem hier bijvoorbeeld Topsportplatform van het Nederlands Handbalverbond, vergaderingen van de BENE-Leagueorganisatie en bijeenkomsten van de European Handball Federation (EHF).

En daarbij probeer ik op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen die zich in de sportwereld voordoen op zowel publiek als privaat vlak. Allicht dat bepaalde elementen hiervan ook voor de handbal interessant kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan toepassing van E-sports, Beachhandball en de jongste loot aan de boom: ‘walking-handbal’ voor de wat ouderen. Vaak ben ik, samen met een aantal betrokken vrijwilligers, één van de drijvende krachten achter zo’n ontwikkeling.”

Hebben jullie veel moeten improviseren door de Coronacrisis?

“Improviseren is niet het juiste woord. We werden, als ik me niet vergis, op 13 maart jongstleden geconfronteerd met een onmiddellijke stopzetting van alle sportactiviteiten. Zowel onze sporthal als de kantine moest sluiten. De vereniging kreeg wel te maken met veel ander werk. Berekend moest worden wat ons vermoedelijk verlies was ten gevolge van de coronacrisis. Aanvragen voor financiële steun van de overheid moesten worden ingevuld en verstuurd. We hebben acties gehouden om onze leden een hart onder de riem te steken. Ik heb bemiddeld tussen een aantal sponsoren om niet individueel iets te doen, maar de krachten te bundelen. Dit leidde ertoe dat 20.000 mondkapjes overhandigd konden worden aan het tegenover onze sporthal gelegen ziekenhuis, een gaaf moment.”

Wat zijn de kernwaarden bij HV Kras/Volendam?

“Dat kan ik kort en krachtig uitleggen: sportiviteit, saamhorigheid en vooral VEILIGHEID. En met veiligheid bedoel ik niet alleen fysieke veiligheid, maar vooral ook het respect tussen spelers onderling, het respect tussen trainers en spelers en het afwezig zijn van iedere vorm van discriminatie, seksueel laakbaar gedrag en pesten. Vooral voor de jeugd vind ik dit belangrijk.”

Als het goed is mogen jullie in September weer beginnen?

“Voor zover ik goed ben geïnformeerd zou de competitie op 12 september aanstaande weer mogen beginnen. Ik weet niet of dat dan wedstrijden met of zonder publiek zullen zijn. Evenmin is mij bekend of de sportclubs vooraf aan de seizoenstart een trainingstermijn wordt gegeven. En uiteraard zal het allemaal afhangen van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Komt er een tweede en misschien wel derde golf? Hoe ernstig zal dat zijn? Afwachten is nu het parool.”

Hoe kijkt het vlaggenschip bij de dames terug op het afgelopen ‘seizoen’?

“Het was voor alle betrokken bij de dames een ongemakkelijk jaar. Er waren hoogte – en dieptepunten en alles wat ertussen zit. We hebben veel lering getrokken en hebben de koers opnieuw uitgezet. Dit leidde tot de komst van Mark Ortega als eerste fulltime buitenlandse trainer ooit in Nederland. Dit geeft in mijn ogen een duidelijk signaal van wat we willen. Vooruit!”

Welke speelsters vertrekken en wie worden er aangetrokken? Wat voegen de nieuwe speelsters toe?

“We hebben een aantal speelsters aangetrokken, allemaal talenten waar we gelukkig mee zijn! We hebben ook een mooie nieuwe trainingsstaf opgebouwd rondom Mark Ortega. Samen verwachten we dat we met zijn visie, inzet en werkwijze onze zeer jonge ploeg kunnen helpen de weg naar de top te vinden.”

Zijn jullie tevreden met de huidige Eredivisie zoals deze momenteel draait?

“Wij komen net kijken in de dames eredivisie. Met onze korte ervaring zijn er wel al een aantal dingen zichtbaar die voor verbetering vatbaar zijn. Bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van de speelsters in de teams. Daar moet wat aan gedaan worden, die moet namelijk omhoog. Maar ook trainingsarbeid in uren is gemiddeld te laag. Onze conclusie is dat het veel te maken heeft met structuren van de clubs. Wij als club gaan dit probleem op zijn Volendams proberen op te lossen. Dat is met veel inzet, saamhorigheid en creativiteit manieren vinden om de structuur en faciliteiten verder uit te breiden.

De heren eredivisie is onlangs verhoogd naar 16 teams. We hebben ingestemd met deze beslissing en zijn reuze benieuwd hoe dit seizoen gaat verlopen. We zien wel dat we aan de herenkant meer samenwerkingen zullen moeten aangaan met tegenstanders om op de middellange termijn ambities waar te kunnen maken. Er is nogal veel verschil tussen de clubs onderling en tegelijkertijd heb je de tweede teamsproblematiek. Samen en investeren in elkaar is de enige oplossing.”

Mark Ortega komt aan het roer te staan bij de dames. Kun je deze keuze eens uitleggen?

“Dameshandbal is een amateursport in Nederland. Uiteraard is het de top van de piramide in Nederland, maar het is nog geen echte topsport in de breedte. De internationals die via de handbalacademie van het NHV naar het buitenland gaan zijn een succesvol model voor de nationale ploeg, maar wat blijft erover van de competitie? Wij denken dat door veel individuele aandacht te schenken aan onze dames in Volendam en ook veel flexibiliteit te bieden binnen ons programma, aanvullend gaat werken op de processen van de Handbalacademie. Wij gaan dus ons programma proberen zo goed als mogelijk is ten dienste te laten van het eigen (werk-school) tempo en ritmes van de dames. Hier zien wij de oplossing. Met deze visie heb je simpelweg een fulltime geschoolde trainer nodig die dit kan en wil. In Nederland staan dergelijke trainers niet in de rij en Mark past wel bij deze visie. Ook staan wij open voor de komst van buitenlands talent. Wij weten vanuit de heren dat de combinatie tussen lokaal, regionaal en landelijk beperkingen kent. Het toevoegen van wat internationale speelsters of trainingsstaf aan een programma triggert nieuwe onontdekte processen rondom talenten. Daar wordt het programma beter van en dus ook je club.”

Wat is de ambitie van de vrouwenploeg m.b.t. aankomend seizoen?

“We willen structureel meedoen in de eredivisie. Daarvoor moet je veel zaken regelen. We werken hard om alles zo goed mogelijk rond te krijgen. We gaan bijvoorbeeld voor het eerst overdag trainen. Dat betekent organisatorisch veel uitdagingen. Ook aan de opbouw van de jeugdopleiding wordt door zeer kundige en enthousiaste vrijwilligers dagelijks hard gewerkt. Het is geweldig om onderdeel uit te mogen maken van deze ontwikkeling.”

Kun je iets vertellen over de sfeer bij thuiswedstrijden?

“De sfeer bij onze thuiswedstrijden is over algemeen heel goed te noemen. Zeker tijdens wedstrijden die er echt toedoen, stroomt het publiek massaal toe, kleden of schminken zich oranje en moedigen onze spelers uitbundig aan. Ervaring leert dat je als leiding wel altijd waakzaam dient te zijn. Zeker bij spannende wedstrijden kan de stemming ineens omslaan. Het managen van wedstrijden van 1400 supporters is dan ook een mooie uitdaging.”

Hoe kijkt het vlaggenschip bij de heren terug op het afgelopen seizoen?

“Afgelopen seizoen hebben we een lastig seizoen gehad waarin we veel ‘net niet’ situaties hadden. Dat is frustrerend omdat je verwachtingen vooraf anders zijn. Uiteindelijk werd met Corona alles voortijdig gesloten en hebben we dus ook een groot gevoel dat iets niet is afgemaakt. Hans van Dijk hecht veel waarde aan zijn rol als teambuilder, wat ons bevalt. Deze werkwijze sluit dan ook aan op onze visie dat wij gefocust zijn op het creëren van een sterk en loyale kern van getalenteerde spelers die samen de top willen bereiken. Hierbij is natuurlijk de aansluiting van onze jeugdopleiding essentieel.”

Wat is de ambitie van de mannenploeg m.b.t. aankomend seizoen?

“Vanuit mijn rol is het essentieel dat we verder bouwen aan de al bestaande structuren. We blijven altijd streven naar de top. We willen alleen zorgen dat we de aansluiting houden met het tweede team. De verlenging van Martijn Cappel en komst van Serge ter Horst is hierop natuurlijk fantastisch. Het balanceren tussen het belang van een kampioenschap en de doorstroming van onderaf is altijd een lastig dilemma voor een clubleiding.”

Welke spelers vertrekken en wie worden er aangetrokken? Wat voegen de nieuwe speelsters toe?

“Er wordt hard gewerkt aan een goede samenstelling van onze teams en hun staf. De samenwerking om dit voor elkaar te krijgen is enorm vruchtbaar en heeft een bijzonder energieke manier waarbij de mens centraal staat. Dit is hoe wij graag werken willen. Je kunt er dus vanuit gaan dat iedere speler die bij Volendam komt talentvol is en dat jongens die vertrekken stappen maken die passen bij hun ontwikkeling. We zijn dan ook erg trots dat we gemiddeld 2 spelers per seizoen afleveren aan de professionele competities in het buitenland.”

Wat zou er aan de BENE-League verbeterd kunnen worden?

“HV KRAS/Volendam heeft zich een tijd lang beijverd om de BENE-League uit te breiden naar een volwaardige competitie. En als een van de oprichters van de competitie kunnen we zeggen dat het erop lijkt dat we er bijna zijn, daar zijn we trots op. We gaan nu samen met de collega clubs een nieuwe fase in waarin we weer gaan werken aan de fundamenten van de competitie en haar toekomst. We zijn altijd op zoek naar nieuwe initiatieven en enthousiastelingen die mee willen tillen. Het is een uitdagende taak. Gelukkig gaan de bonden in samenwerking met de clubs een investering doen in een part time manager die de taak heeft de competitie verder te professionaliseren.”

Zijn jullie tevreden met het aantal sponsors?

“Op de eerste plaats zou ik willen zeggen dat we onze sponsoren vooral dankbaar zijn. Ik denk dat HV KRAS kan spreken over een hele schare sponsoren die de club al jarenlang trouw zijn. Of en op welke wijze dat door kan gaan nu we zijn overvallen door de coronacrisis kan ik nog niet overzien. Op de eerste plaats hoop ik uiteraard dat vooral onze sponsoren zelf hun hoofd boven water kunnen houden. Daarnaast is het uiteraard de vraag of er momenteel nog ruimte is om te kunnen sponsoren. Degenen die ons wel kunnen en willen sponsoren zullen we nog meer dan anders dankbaar zijn.”

Wat is de ambitie van Volendam kijkende naar een periode van 5 jaar?

“Wij kijken verder. Wij willen een klimaat creëren in en rond het dorp waarin mensen hun talenten, op een eigen wijze, kunnen en willen optimaliseren en benutten. Dit is tijdloos. We geven daarbij kansen aan diegenen die respect voor elkaar hebben en dit samen willen doen met balans tussen geven en nemen. Hiermee ontwikkelen een gezonde cultuur. Dit doen wij door alle mensen binnen onze vereniging een toegankelijke, veilige en kwalitatief goede leeromgeving te bieden waarin ze zich maximaal kunnen ontplooien, zowel op sportief als op persoonlijk vlak. En ja, het gaat met vallen en opstaan, maar we zijn en blijven strijdvaardig. Zo is de Volendammer.”

Waar kijkt de vereniging het meeste naar uit als straks de coronacrisis achter de rug is?

“Op de eerste plaats naar de ontmoetingen met onze clubmensen die we al een tijdje niet hebben gezien of gesproken. En net als bij iedere seizoenstart naar teams die snel een eenheid zullen vormen met elkaar en met hun trainer(s). Dat ten gevolge daarvan hun prestaties goed zullen zijn en we mogen genieten van spannende en faire wedstrijden, waarbij de winst is weggelegd voor onze eigen spelers”, laat Joost Ooms ten slotte weten namens HV KRAS/VOLENDAM.

Interview door:

Rik Verkaik

VTA Sport

vrijetijdamsterdam.nl