WG Kunst: ‘tentoonstellingsplek voor kunstprojecten en tentoonstellingen’

“Al 12 jaar organiseren wij jaarlijks een tentoonstelling rond het thema van de Kinderboekenweek. Hiervoor nodigen wij een bekende kinderboekenillustrator/schrijver/beeldend kunstenaar uit. Dit jaar is dat Yvonne Jagtenberg, die zowel in 2019 als in 2020 de Gouden Penseel heeft gewonnen met haar boeken Mijn bijzondere oom (geïnspireerd op de film Mon Oncle van Jaques Tati) en Hup Herman! over het leven van hangbuikzwijn Herman”, zegt Alexandra Timmer namens WG Kunst.

Door: Linda Verkaik

Projecten en locatie WG Kunst

“WG Kunst is een tentoonstellingsplek op het WG terrein in Amsterdam oud-west waar het hele jaar door tentoonstellingen en kunstprojecten te zien zijn. De missie van WG Kunst is om beeldende en hedendaagse kunst van opkomende en erkende kunstenaars toegankelijk te maken voor een breed publiek, in de buurt en daarbuiten en deze met elkaar te verbinden. WG Kunst is er voor de buurt, voor Amsterdam en daarbuiten.

WG Kunst bestaat uit een vast kern van 3 personen met een groeiend aantal vrijwillige medewerkers om zich heen. WG Kunst is een stichting, een culturele instelling met ANBI status die volgend jaar 25 jaar bestaat.

Wij bedenken zelf projecten en nodigen hiervoor een of meer kunstenaars uit. WG Kunst is zich de afgelopen jaren gaan concentreren op kunstprojecten met tekst en beeld. WG Kunst wil kunstenaars stimuleren, bij elkaar brengen en de gelegenheid geven zich te ontwikkelen. Wij organiseren regelmatig ‘Tekenmania’ projecten, waarbij een groep kunstenaars in de zaal gedurende een periode van ca 10 dagen rond een thema samenwerkt. Na afloop worden de resultaten in een tentoonstelling gepresenteerd, gevolgd door een publicatie.”

Kinderboekenweek en Yvonne Jagtenberg

“Al 12 jaar organiseren wij jaarlijks een tentoonstelling rond het thema van de Kinderboekenweek. Hiervoor nodigen wij een bekende kinderboekenillustrator/schrijver/beeldend kunstenaar uit. Dit jaar is dat Yvonne Jagtenberg, die zowel in 2019 als in 2020 de Gouden Penseel heeft gewonnen met haar boeken Mijn bijzondere oom (geïnspireerd op de film Mon Oncle van Jaques Tati) en Hup Herman! over het leven van hangbuikzwijn Herman. Het thema van de Kinderboekenweek is Beroepen, worden wat je wilt. Onder de titel Ik ben het al! heeft Yvonne Jagtenberg door de hele zaal wandschilderingen gemaakt, waarbinnen de originele illustraties uit haar boeken zijn opgehangen.”

WG Kunst: ‘tentoonstellingsplek voor kunstprojecten en tentoonstellingen’
Foto van de tentoonstelling van Yvonne Jagtenberg
Foto van de tentoonstelling van Yvonne Jagtenberg

Kunsteducatie voor scholen

“Binnen de Kinderboekenweektentoonstelling ontvangen wij een groot aantal schoolklassen uit het basisonderwijs voor workshops. Na een interactieve introductie op de tentoonstelling gaan de leerlingen zelf iets maken.

Bij de jaarlijkse Boekenweektentoonstelling (die in maart plaatsvindt) wordt er naar gestreefd workshops voor leerlingen van het voortgezet onderwijs aan te bieden.”

Waarom er ieder jaar aandacht is voor de Kinderboekenweek

“Wij vinden het belangrijk om de autonome betekenis van illustraties aan volwassenen en kinderen te laten zien. Bovendien is het een hele goede aanleiding om kinderen zelf beeldend aan de slag te laten gaan, geïnspireerd door het thema van de Kinderboekenweek en het werk van de exposerende kunstenaar. Bij Kinderboeken is naast het lezen (de tekst, het verhaal) juist ook het kijken (illustraties in kinderboeken, het verhaal dat met de tekeningen wordt verteld) van belang. De omgeving van WG Kunst wordt waar mogelijk bij de projecten betrokken in de vorm van kunsteducatie. Daarnaast faciliteren wij ook presentaties van kunstenaars die graag bij ons willen exposeren, de zogeheten Weekendsalons. Dit is een kort-maar-krachtige verkooptentoonstelling gedurende een Weekend, waarbij de kunstenaar de ontwikkeling in zijn/haar werk laat zien. Voor de Weekendsalons vindt selectie plaats op het criterium van kwaliteit. Bij de toelating speelt ook een rol of het te exposeren werk bij de uitstraling van WG Kunst past.”

Welk project van afgelopen jaar sprong eruit

“Dit voorjaar, midden in de lock down in verband met Corona, heeft WG Kunst een buitenkunstproject georganiseerd: BINNENsteBUITEN. Vijftig gele kastjes op zichtafstand van elkaar op het WG terrein in de vorm van een kunstroute. In deze kastjes waren originele kunstwerken te zien van kunstenaars uit de buurt en andere delen van Amsterdam. Bezoekers uit heel Amsterdam en daarbuiten kwamen de kunstwerken bekijken. Dit ‘buitenmuseum’ was een groot succes. In de afgelopen Coronaperiode heeft dit project zowel deelnemend kunstenaars als de duizenden bezoekers veel vreugde gebracht.”

Workshops en cursusaanbod

“Je kunt bij WG Kunst ook workshops volgen. Er is op maandag een schildercursus voor volwassenen in de WG Kunst Werkplaats. Het is de bedoeling om de cursusmogelijkheden in de nabije toekomst uit te breiden, zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Mensen die op de hoogte gehouden willen worden van de programmering van de tentoonstellingen en het overige aanbod van WG Kunst kunnen zich abonneren op de Digitale Nieuwsbrief, die maandelijks wordt verstuurd. Aanmelden kan onderaan elke pagina van onze website.”

Adres en Horeca

“Het adres van WG Kunst is Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28, 1054 SP Amsterdam. WG Kunst heeft zelf geen horecamogelijkheden maar vlak naast WG Kunst is het bekende WG café met een groot terras”, laat Alexandra Timmer ten slotte weten namens WG Kunst.