Veilige Haven Amsterdam: “We zijn er voor jongeren uit heel Amsterdam”
Veilige Haven Amsterdam: “We zijn er voor jongeren uit heel Amsterdam”

Vrije Tijd Amsterdam is dagelijks op zoek naar bijzondere verhalen in Amsterdam. In dat kader stelden we een aantal vragen aan Veilige Haven Amsterdam.

Wilt u Veilige Haven allereerst eens introduceren?

“Door de inzet van 5 maatschappelijk werkers, ieder 6 uur per week, biedt Veilige Haven ondersteuning aan mensen uit multicultureel Amsterdam en omstreken. Ook wordt ondersteuning geboden aan LHBTI+ vluchtelingen die met hun homo-, biseksuele, lesbische of transgendergevoelens worstelen. Bij Veilige Haven staan ze voor je klaar!”

“Maar, we doen nog meer: Veilige Haven Amsterdam schoolt bijvoorbeeld dienstverleners van de Maatschappelijke Dienstverleningsorganisaties in Amsterdam bij het werken met LHBTI+ jongeren. Tweemaandelijks hebben de LHBTI+ aandachtsfunctionarissen intervisie/casuïstiek-overleg. We werken niet met vrijwilligers.”

Wie zijn de initiatiefnemers van Veilige Haven?

“Veilige Haven werd in 2007 opgericht door o.a. Schorer en het COC. Beide instellingen zagen de problematiek van homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender jongeren in multicultureel Amsterdam en herkenden de behoefte aan informatie en ontmoeting voor deze doelgroep.”

Voor jongeren uit heel Amsterdam

“Sinds 1 mei 2013 wordt Veilige Haven uitgevoerd door CentraM en sinds 1 januari 2022 door haar opvolger Buurtteam Amsterdam Centrum. Veilige Haven is er voor jongeren uit heel Amsterdam.”

Is er ook een vaste locatie waar men zonder afspraak naar binnen kan stappen voor vragen en/of hulp?

“We werken via onze website, daar kan men in contact met ons komen via telefoon, mail of chat. Op werkdagen is een van de maatschappelijk werkers van Veilige Haven bereikbaar. Dan wordt er zo nodig een afspraak gemaakt.”

Wie zijn de begeleiders en hoe helpen zij de mensen?

“De meeste maatschappelijk werkers van Veilige Haven behoren zelf tot de bi-culturele LHBTI+ community. Zij zijn allemaal HBO maatschappelijk werkers en mogen kortdurend werken wat betekent het aangaan van zo’n 6 gesprekken. Indien nodig kan er doorverwezen worden.”

Hoe gaat het met de ontwikkeling van LHBTI+ jongeren in multicultureel Amsterdam? Zijn er al verbetering zichtbaar?

“Ja en nee, met de mensen die bij Veilige Haven aankloppen gaat het niet zo goed want ze zoeken hulp. We hebben het idee dat de acceptatie van de LHBTI+ ers op vele vlakken onder druk staat.”

Wilt u iets over het Wereldcafé vertellen?

“In het Wereldcafé, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, werken Veilige Haven en COC Amsterdam nauw samen. Het Wereldcafé draait onder verantwoordelijkheid van het COC. Zie deze link voor meer informatie.”

Wat zijn de hoogtepunten in het bestaan van Veilige Haven?

“De Veilige Haven was in 2022 genomineerd voor het Roze Lieverdje. Dit is een LHBTI+ diversiteitsprijs van GroenLinks en andere partijen uit de stad. We hebben het Roze Lieverdje niet gewonnen, maar de voorzitter vond alle genomineerden een winnaar”, laat het team van Veilige Haven Amsterdam ten slotte weten.

Voor meer informatie kijk op de website, Instagram en Facebook van Veilige Haven.

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam