Online bereik StemWijzer en Kieskompas hoger dan bij voorgaande Tweede Kamerverkiezingen

In de twee weken voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen hebben al ruim 2 miljoen personen gebruik gemaakt van de online stemhulpen StemWijzer en Kieskompas (2.176.000 personen van 18 jaar en ouder, 16% bereik). Dit zijn ruim 600-duizend meer personen dan bij de voorgaande Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 (zowel StemWijzer als Kieskompas waren ook in 2021 actief als stemhulp).

Onder jongeren tussen de 18-34 jaar is het bereik het sterkst gestegen. Zij zijn de grootste groep die tot nu toe gebruik heeft gemaakt van de online stemhulpen (637.000 unieke personen van 18-34 jaar oud). In 2021 waren het nog de 50-plussers die het meest de online kieswijzers bezochten.

Een derde van de StemWijzer-bezoekers heeft ook Kieskompas bezocht; onder jonge bezoekers is dit zelfs meer dan de helft.

Het bereik van de kieswijzers is onder mannen (16%) net iets hoger dan onder vrouwen (15%). Net als in 2021 maken personen met een middelbaar of hoger opleidingsniveau het meest gebruik van de online stemhulpen. In het midden en noorden van het land is het bereik het hoogst: in de provincie Groningen is in de twee weken voorafgaand aan de verkiezingen reeds een vijfde bereikt (20%) en van de personen uit de provincie Utrecht heeft bijna een kwart één van de online kieswijzers bezocht (23%).

Online bereik StemWijzer en Kieskompas hoger dan bij voorgaande Tweede Kamerverkiezingen