Het verhaal van Kinderboerderij De Pijp

Vrije Tijd Amsterdam is iedere dag op zoek naar mooie verhalen in Amsterdam. In dat kader stelden we een aantal vragen aan Too van Velzen van Kinderboerderij de Pijp.

Wilt u Kinderboerderij de Pijp eens introduceren?

“Kinderboerderij de Pijp is precies 40 jaar geleden opgericht door een groep enthousiaste buurtbewoners. Van een klein dierenweitje met wat houten opstallen is het inmiddels uitgegroeid tot een van de leukste plekken in de Amsterdam Zuid om kinderen in aanraking te laten komen met dieren en dingen te leren over de natuur en het milieu. Maar ook voor volwassen is het meer dan aangenaam vertoeven in deze oase van rust in het midden van de drukke stad. En dat merken we iedere dag; niet alleen worden we bezocht door ouders met kinderen, schoolklassen of groepen naschoolse opvang maar ook door veel (jong) volwassenen.”

Wie is de organisatie achter Kinderboerderij de Pijp?

“De exploitatie van de kinderboerderij ligt in handen van de vereniging Kinderboerderij De Pijp. Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering. Onder het bestuur staan de beheerders/dierverzorgers, een educatief medewerkster en een onderhoudsmedewerker die samen het beheer van de boerderij en het activiteiten voor hun rekening nemen. Als laatste maar zeker niet de minste zijn er ook nog een stuk of 20 vrijwilligers en 25 jeugdvrijwilligers en in periodes ook een aantal stagiairs die een helpende hand bieden. Het geheel zorgt voor een goed draaiende boerderij.”

Kunt u iets over de locatie vertellen?

“Kinderboerderij De Pijp ligt verscholen in de binnentuin van het verzorgingscomplex d’Oude Rai. Door een poort via de Lizzy Ansinghstraat loop je het terrein op dat in eerste instantie heel klein lijkt, maar als je eenmaal door het hek heen bent gaat er een wereld voor je open. Overal waar je kijkt zijn ruim opgezette dierenverblijven waar je bij een aantal ook naar binnen kunt, zithoekjes verscholen in het groen, educatieve spelletjes op de meest onverwachte plekken, zandbakken en zelfs een kleine waterspeelplaats. Je loopt als het ware een groene oase binnen met voor ieder wat wils en waar altijd wat te doen is.”

Komen er veel buurtgenoten de boerderij bezoeken?

“Niet alleen buurtbewoners weten ons te vinden maar ook Amsterdammers uit andere delen van de stad. En zelfs toeristen uit de hele wereld weten hun weg naar ons te vinden. We staan op verschillende sites aangemerkt als een bijzondere locatie.”

Welke dieren treffen we aan op de boerderij?

“Op Kinderboerderij ‘de Pijp’ streven we ernaar om een zo groot en gevarieerd mogelijke groep dieren te houden. Dit beleid is erop gericht om de mensen zo veel mogelijk soorten te laten zien en maakt het beeld op de kinderboerderij leuk en gevarieerd. Het aantal dieren en de soorten dieren die er gehouden worden zijn natuurlijk wel gebaseerd op de ruimte die er beschikbaar is en het aantal medewerkers en vrijwilligers dat er gemiddeld beschikbaar is. Het mag namelijk niet zo zijn dat de dieren die we hebben niet goed verzorgd kunnen worden omdat het er te veel zijn.

Er zijn varkens, pony’s, ezels, schapen, geiten, konijnen, cavia’s, katten, kippen, parelhoenders pauwen, eenden ganzen, ratten, degoes gebils, guppen, klauwkikkers, reuze slakken, salamander, landschildpad, wandelende takken, 2 kasten met honingbijen en twee volières met verschillende volière vogels.”

Het verhaal van Kinderboerderij De Pijp

Kunt je iets vertellen over de educatieve en publieksactiviteiten?

“Kinderboerderij ‘de Pijp’ is erop gericht alle bevolkingsgroepen in contact te brengen met (landbouw)huisdieren, natuur, milieu en, daar waar mogelijk, te betrekken bij de verzorging van de aanwezige dieren. Maar ook, zoals het elke goede kinderboerderij betaamt, actief informatie hierover te verschaffen door middel van educatieve speelvoorzieningen, geïllustreerde informatieborden, activiteiten of schoollessen.”

Gebrek aan dier- en natuur- contact compenseren

“Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger mensen in aanraking komen met dieren en natuur, hoe meer zij zich later als volwassenen betrokken voelen bij de natuur. In een stedelijke omgeving als Amsterdam, is het voor mensen door gebrek aan leefruimte, het voorkomen van allergieën of andere redenen lastig om een huisdier in huis te nemen. Ook zijn de mogelijkheden om in een natuurlijke omgeving te kunnen “spelen” met dat wat de natuur ons biedt, aanzienlijk beperkter dan buiten de stad. Op onze kinderboerderij proberen wij dit gebrek aan “dier- en natuur- contact” zo doeltreffend mogelijk te compenseren.”

Landbouwdieren en activiteiten

“Zo hebben we een ruim assortiment aan (kleine) landbouwdieren, dierenverblijven met vrije inloop, knuffelactiviteiten, een waterspeelplaats en een heemtuin waar men vrij kan spelen. Kinderen krijgen de kans bij ons fysiek met verschillende dieren om te gaan. Door het contact met levensecht materiaal in levensechte situaties is de beleving intenser, leren zij makkelijker eventuele angsten te overwinnen en krijgen daardoor meer respect voor dieren en hun leefomgeving.”

Het verhaal van Kinderboerderij De Pijp

Voorlichting jong & oud

“Onze kinderboerderij is de plek bij uitstek waar jong en oud voorgelicht kunnen worden over landbouwdieren, natuur en aanverwante zaken. Uitleg over de herkomst van ons voedsel zoals melk, vlees en eieren wordt tastbaarder als de dieren die dit voor ons produceren, binnen handbereik zijn. Verantwoord huisdieren houden wordt makkelijker als je kan ervaren wat zorg voor een huisdier echt betekent.”

Geïllustreerde informatieborden en educatieve spelattributen

“Wij hebben ervoor gekozen om de informatie over deze onderwerpen aan te bieden via rijkelijk geïllustreerde informatieborden, maar vooral via educatieve spelattributen waar kinderen fysiek mee aan de slag moeten gaan. Overal op het erf kom je spelletjes tegen waar je aan moet draaien, schuiven, voelen of op moet duwen om de juiste informatie te verkrijgen. Ook zijn er informatieve puzzeltochten die jong en oud samen kunnen doen. Wij zijn ervan overtuigd dat informatie die op die manier wordt aangeboden, beter wordt opgenomen en langer blijft hangen. Om de kinderboerderij een aantrekkelijke leerplek te laten zijn waar men graag steeds weer naar toe terugkeert, wordt er veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van steeds nieuwe spelelementen.”

Kids leren door fysiek te doen

“Kinderen leren door fysiek te doen. Bij hun verkenning van de wereld gebruiken kinderen alle zintuigen. Kinderen ‘kijken’ met hun hele lijf. Als een kind iets ziet, wil het dat graag vastpakken, voelen, aaien of tegen zijn wang houden. Onze kinderboerderij is zo ingericht dat aan deze behoefte ruimschoots voldaan wordt. Niet alleen op het erf waar je geiten, schapen, varkens en konijnen kan aaien zoveel je wilt en waar je allerlei educatieve “voel” spelletjes tegenkomt.”

Lessen ingericht op basisbehoefte

“Ook onze lessen zijn volledig op deze basisbehoefte gestoeld: zo zijn er lessen waar je aan poep mag ruiken, het verschil tussen de diverse vachten leert voelen en ruiken, kleine beestjes onderzoekt, wol tot draad leert spinnen, graan tot meel maalt en melk tot boter leert karnen, oud papier omtovert tot nieuw papier en ga zo maar door.”

Op 1 oktober bestaan jullie 40 jaar. Wat een mooie mijlpaal.  Gaan jullie dit heugelijke feit vieren?

“Op 4 oktober bestaan we 40 jaar en dit gaan we groots vieren op zondag 1 oktober met een feest voor de bezoekers. We zijn al bezig met de voorbereidingen. Hou onze website en sociale media in de gaten voor meer info en updates.”

Hoe kunnen mensen Kinderboerderij De Pijp ondersteunen?

“Door lid of donateur te worden van onze Vereniging, een dier te sponsoren, een cash donatie te doen in het kastje bij de uitgang of digitaal via de donatiepaal bij de ingang van de educatie ruimte. Maar ook door vrijwilligerswerk te komen doen. Alle extra helpende handen zijn welkom! Aanmelden kan via onze website of de vrijwilligerscentrale. Maar even langskomen kan ook natuurlijk.”

Wat vinden kinderen het leukste aan Kinderboerderij De Pijp?

“Er is veel wat kinderen leuk vinden aan onze boerderij. Ten eerste natuurlijk onze tamme aaibare dieren. Verder de knutselactiviteiten op de woensdagmiddag en in de vakanties. Het rondje op de pony, de water-, modder- en zandspeelplek, de tuin met het spannende bruggetje, de wilgenhut en het steeds groter wordende kaboutervolk waar naar gespeurd kan worden. Voor onze jeugdvrijwilligers is de boerderij daarnaast een plek waar ze zonder toezicht van hun ouders samen met de medewerkers de dieren kunnen verzorgen en knuffelen.”

Het verhaal van Kinderboerderij De Pijp

Kunnen de bezoekers ook een hapje en een drankje nuttigen?

“Bezoekers kunnen alleen eigen meegenomen hapjes en drankjes nuttigen. Om organisatorische redenen hebben wij geen verkooppunt op de boerderij. Maar vanaf onze boerderij kun je door de binnentuin zo naar het Grand Café van de Oude Rai lopen om daar koffie te halen. En anders liggen er op loopafstand van de boerderij verschillende hippe horecagelegenheden en een grote supermarkt.”

Ten slotte

“Zondag 7 mei worden tussen 13.00 uur en 16.00 uur onze schapen weer geschoren op ons schapenscheerfeest. Naast het scheren zijn er leuke activiteiten te doen waarvan er een aantal 1 of 2 euro kosten en een aantal gratis zijn.  De keuken is open voor een hapje, een drankje of een ijsje.

Het verhaal van Kinderboerderij De Pijp

De kinderboerderij is te volgen via onze website en sociale media waarop we dagelijks berichten plaatsen. Wij zijn dagelijks gratis te bezoeken; maandag t/m vrijdag tussen 11:00 en 16:45 uur en in het weekend tussen 12:00 en 16:45 uur.

Om een idee te krijgen over hoe onze boerderij gewaardeerd wordt kun je een kijkje nemen op https://www.kinderboerderijdepijp.nl/de-boerderij/gehoord-op-het-erf.“