Het verhaal van het Noorderpark in Noord
Gezelligheid tijdens een zomerse dag in het Noorderpark. Foto credits: Noorderpark

Vrije Tijd Amsterdam is iedere dag op zoek naar leuke verhalen in Amsterdam! In dat kader steden we een aantal vragen aan het kernteam van het Noorderpark in Amsterdam Noord. 

Wil jullie allereerst het Noorderpark in het algemeen introduceren en iets over de locatie vertellen?

“Het Noorderpark bestaat uit het voormalige Florapark en het nieuwere Volewijkspark. Samen vormen ze één groot park waarin iedereen welkom is. Net als het Noorderpark zelf divers van vorm is, zijn de omwonenden divers van afkomst. Voor jong en oud vinden er allerlei activiteiten plaats. Op deze manier verbindt het Noorderpark de wijken en de bewoners van Amsterdam Noord met elkaar. In het park bevinden zich ook een aantal parkpaviljoens: de Gele Pomp, Roze Tanker, restaurant Pompet, buurtcentrum Het Anker en het bekende Noorderparkbad met naastgelegen Grandcafé Noorderpark.”

Wie is de organisatie achter de activiteiten in het Noorderpark en kunnen jullie iets vertellen over de activiteiten die worden georganiseerd?

“De organisatie is Stichting Noorderpark en legt de verbindingen tussen de bewoners en organisaties in en rond het park. Regelmatig vinden hier vooral laagdrempelige activiteiten plaats. Daarnaast is iedereen welkom om mee te praten over het gebruik van het park of om zelf een activiteit te organiseren, mogelijk met gebruik van de Parapluvergunning. De stichting trekt samen met bewoners op om deze initiatieven tot een succes te maken en biedt daarbij de nodige ondersteuning in organisatie en publiciteit.”

Ontstaan van Stichting Noorderpark

“Vanaf 2008 was de Noorderparkkamer een bekend fenomeen in het park voor kunst, cultuur en ontmoeting. Het houten paviljoen groeide uit tot een bloeiende ontmoetingsplek met grote aantrekkingskracht op de omgeving. Wegens gebrek aan financiële middelen voor de programmering is de Kamer in 2016 gestopt. Stichting Noorderpark bleef aan voor alle activiteiten en verbinding in het park. De stichting vond in café-restaurant Pompet een passende parkpartner voor de gewenste kleinschalige horeca.” 

Evenementen en ondernemerschap

“Sinds 2017 organiseert de stichting diverse evenementen voor en met de buurt zoals de Noorderpark Spelen, Parkmarkt (volgende editie zondag 29 mei 2022), Paasgolf en deels het Noorderpark Festival. Ook kleinschaligere activiteiten van Heel Noorderpark Beweegt, de Parkschoonmaak, Natuurwerkdag, Zomerconcerten en Lichtspeurtocht trokken veel Noorderlingen naar het park. Ondernemerschap werd gestimuleerd middels het Ondernemend Collectief. Hieruit ontstonden nieuwe initiatieven en werden krachten gebundeld voor projecten als Parkdirecteur voor één dag, de Parkmarkt-makerseditie en de Buurtcamping.”

Doen vooral de buurtbewoners, jong en oud, mee aan de activiteiten?

“Ja, de hele organisatie is erop gericht om alle soorten buurtbewoners van de wijken rondom het park uit te nodigen en te verbinden met activiteiten in het Noorderpark. Zo zijn er veel beweegactiviteiten zoals de Kwiekroute om ouderen en minder validen in beweging te brengen, de Parkmarkt waar de hele buurt zijn of haar spullen verkoopt, de Noorderpark Spelen waar buurtteams het tegen elkaar opnemen op een bijzonder soort zeskamp met creatieve uitdagingen. En tijdens de Lichtspeurtocht in de winter of Paasgolf in het voorjaar komt echt iedereen, jong en oud naar het park om mee te doen. In juli wordt er een park-dansant georganiseerd voor de 60+ers. Zo kan iedereen elkaar ontmoeten!” 

Zijn er genoeg vrijwilligers die komen helpen bij de parkschoonmaak en zijn er zo en zo genoeg vrijwilligers beschikbaar?

“Voor de Parkschoonmaak zijn altijd wel enthousiastelingen te vinden. We hebben helaas geen vaste poel vrijwilligers voor het park, maar daar wordt aan gewerkt.”

Is er veel animo voor ‘Noorderpark in beweging’ en wat is de doelgroep?

“NB! Noorderpark In Beweging is van Doras, niet van ons. Het project van Rita Gemerts valt onder ‘Heel Noorderpark Beweegt’. Er is veel belangstelling voor de activiteiten van Heel Noorderpark Beweegt. Vooral de activiteiten die zijn gestart vanuit de bewoners zelf. Het mooiste voorbeeld zijn de wandelgroepen (Kwiekroute en Nordic Walking, zie website voor meer informatie). De Kwiekroute is het initiatief van de stichting waar een actieve buurtbewoonster na een bijscholing elke week gebruik van maakte en een grote groep buurtbewoners om zich heeft verzameld.

Nu worden beide groepen door vrijwillige wandelbegeleiders gedragen en de doelgroep heeft als kenmerken: mensen met een smalle beurs, die allereerst komen voor de gezelligheid en samen bewegen en daarnaast zich gezonder voelen door regelmatig mee te doen. Regelmatig sturen welzijns- en zorginstanties cliënten en groepen door, om de mentale en fysieke gesteldheid te verbeteren.

Door de activiteiten van ‘Heel Noorderpark Beweegt’ te faciliteren met sportvrijwilligers en sportmateriaal zorgt de stichting ervoor dat de drempel om mee te doen zo laag mogelijk wordt gehouden.”

Wat is er zo leuk in het Noorderpark voor kinderen?

“Stichting Noorderpark en parkpartners organiseren regelmatig activiteiten voor de jeugd. De Rimboe is een avontuurlijk kinderkamp dat wordt georganiseerd vanuit de Gele Pomp. Het Speelbos achter de Roze Tanker is een fijne ruige speelplek waar hutten kunnen worden gebouwd. Ook is het park super kindvriendelijk met diverse houten speelplekken en een natuurspeeltuin, een pierebadje en zandbak bij Pompet voor de hele kleintjes. En dan is er nog de speeltuin Bloemenkwartier aan de Wingerdweg, en het Noorderparkbad met het buitenbad in de zomer.” 

Worden de basisscholen ook betrokken bij de educatie van het Noorderpark?

“Ja bij passende projecten, zoals de Lichtspeurtocht of bij het Speelbos en de Natuurspeeltuin hebben we kinderen opgeroepen mee te denken over de inrichting. Verder willen we graag samen voor/met kinderen in het park groene educatie projecten ontwikkelen.” 

Is er in het Noorderpark gelegenheid voor een gezellig hapje en drankje?

“Jazeker, je kunt bij café-restaurant Pompet terecht, het houten paviljoen midden in het park. Of bij Grandcafé Noorderpark, naast het Noorderparkbad. En natuurlijk kun je altijd met je eigen picknick kleedje terecht!”

Hebben jullie zelf nog iets toe te voegen?

“Het Noorderpark is er voor iedereen. En wij zorgen ervoor dat vooral de buurtbewoners kunnen recreëren en genieten van het park, zelfstandig of met wat ondersteuning van ons. Het Noorderpark is een bijzonder park omdat het een verbindend park is. Door de vorm, het is verdeeld in 3 stukken (door snelweg en het kanaal) én verbonden met 3 bruggen. En het verschil tussen het open, moderne deel en het traditionele deel. Dit representeert het park, de buurt en de mensen eromheen: diep verdeeld en toch verbonden. Nieuw en oud, samen maken we het park”, laat het kernteam ten slotte enthousiast weten namens het Noorderpark.

PS Blijf op de hoogte via de Facebook-pagina van het Noorderpark.

 

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam