HVA ONDERZOEKT BEWEGINGEN LOWLANDS-BEZOEKERS NA ALCOHOLINNAME

HvA

HVA ONDERZOEKT BEWEGINGEN LOWLANDS-BEZOEKERS NA ALCOHOLINNAME

Wat is het effect van alcohol op de bewegingen van festivalbezoekers tijdens Lowlands? Met die onderzoeksvraag gaan onderzoekers van het lectoraat Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) publiek tijdens het festival Lowlands onderwerpen aan verschillende bewegingstesten. Daarbij wordt ook de inname van extra alcohol gesimuleerd. Het onderzoek levert de HvA waardevolle data op voor een langlopend onderzoek naar valpreventie voor oudere mensionen.

Vallende ouderen

Doel van het HvA-onderzoek tijdens Lowlands 2017 (18-20 aug.) is data te verzamelen dat gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van sensoren om veranderingen in de bewegingspatronen van mensen te kunnen herkennen. Met deze sensoren moeten in de toekomst valongelukken bij senioren voorkomen worden. Deze groep mensen gaat namelijk anders bewegen als gevolg van bijvoorbeeld een verslechterde balans of afgenomen spierkracht. Door dit tijdig te signaleren aan de hand van sensoren, kunnen er voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Interessante testpopulatie

Hoewel de ‘oudjes’ het veelal zullen laten afweten tijdens Lowlands, vormt het jongere publiek juist een interessante testpopulatie voor de onderzoekers van de HvA. Het innemen van alcohol zorgt namelijk eveneens voor veranderingen in het bewegingspatroon en een verhoogd risico op vallen. Hoewel deze veranderingen niet exact hetzelfde zijn, leveren deze metingen wel waardevolle informatie op voor de voortgang van de sensoren.

Zwalkende jongeren

Het project op Lowlands biedt de onderzoekers de mogelijkheid om in drie dagen veel proefpersonen te zien en een grote hoeveelheid data te verzamelen. De festivalbezoekers moeten daarvoor verschillende bewegingsopdrachten uitvoeren, waaronder een balans- en een looptest. Daarbij wordt ook de inname van (extra) alcohol gesimuleerd door het gebruik van een alcoholsimulatiebril, waardoor de deelnemers een inname van extra alcohol ervaren. De bewegingen van de deelnemers onder de verschillende condities worden onder andere met een 3D-camera geregistreerd.

BRAVO

Het onderzoek op Lowlands Science maakt onderdeel uit van het ‘BRAVO-project’ link: http://digitallifecentre.nl/projecten/bravo waarin nieuwe kennis wordt vergaard over technologie om het aantal valincidenten onder ouderen in de toekomst te beperken. Zowel bij de verschillende onderzoeken die er al zijn geweest als op het festival zelf zijn studenten van verschillende HvA-studies betrokken. Zo hebben studenten van de minor Big Data gewerkt aan de ontwikkeling van de applicatie en werken er Product Design- en oefentherapiestudenten mee. Bij het BRAVO-project zijn mkb-bedrijven, zorg- en kennisinstellingen betrokken. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, dat praktijkgericht onderzoek van hogescholen financiert en stimuleert.

LOWLANDS SCIENCE

Het onderzoek van het lectoraat Digital Life van de HvA is een van de zes onderzoeken die – uit meer dan tachtig ingezonden voorstellen – zijn geselecteerd om Lowlands 2017 als laboratorium te gebruiken. De andere onderzoeken zijn afkomstig van Radboudumc, VU en LUMC. Onder de naam Lowlands Science krijgen de onderzoekers een eigen onderzoekscentrum op het festivalterrein, waar zij het hele weekend onderzoek zullen doen onder de festivalgangers.

vrijetijdamsterdam.nl