Negende praktijkonderzoek Fieldlab Evenementen in Johan Cruijff ArenA
Een van de uiteindelijke doelen van Fieldlab is dat wedstrijden binnenkort weer voor een vol stadion gespeeld kunnen worden. Foto: vrijetijdamsterdam.nl

Fieldlab Evenementen voert zaterdag 27 maart het negende praktijkonderzoek uit. Dat gebeurt tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Letland in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Bij het duel zijn 5000 toeschouwers aanwezig, die voor het onderzoek worden verdeeld in negen verschillende bubbels, waarbij per bubbel een verschillende set van maatregelen wordt getest.

Onderzoeksbubbels

Net als bij eerdere onderzoeken van Fieldlab wordt tijdens Nederland – Letland gebruik gemaakt van een aantal onderzoeksbubbels. Per bubbel worden mogelijke scenario’s en gedragselementen voor het ontvangen van publiek op tribunes van grootschalige evenementen getest, zonder rekening te houden met 1,5 meter afstand. Te denken valt aan verschillende manieren van plaatsnemen, bijvoorbeeld op volgorde van binnenkomst, verschillende zitpatronen en scheiding van aankomsttijden.

In twee bubbels wordt gewerkt met een zogenaamde UEFA-protocol met een capaciteit van respectievelijk 50 en 75% bezetting van de capaciteit. Op basis van het eerdere onderzoek bij NEC en Almere City FC is de indruk ontstaan dat deze protocollen goed lijken te werken. In de ArenA wordt dit op grotere schaal nader in de praktijk getest.

Er wordt ook gekeken naar contactduur en contactmomenten. Tevens is hier aandacht voor de invloed van bijvoorbeeld juichen en zingen door de bezoekers. Naast de tags die bureau Franken voor deze en de voorgaande pilots heeft ingezet voor het meten van contactmomenten en contactduur, vinden aanvullende praktijktests plaats met twee innovatieve tags voor close contact data en communicatie.

Ook wordt op diverse plekken in de Johan Cruijff ArenA via een digitale controlekamer en via dashboarding de luchtkwaliteit, mensenstromen en desinfectie met UV-C gemonitord. Het Fieldlab-onderzoek is ook gericht op het gebruik van sneltesten in combinatie met de CoronaCheck App, die dient als check om te controleren of een bezoeker een negatief testresultaat heeft. Stichting Open Nederland faciliteert het proces van testen voor toegang en doet tijdens de Interland praktijkervaring op met de test-en ICT infrastructuur.

Verspreiding van aerosolen en COVID-19

Onderzocht wordt de opbouw van aerosolenconcentraties in een stadion en de effectiviteit van maatregelen om die aerosolenconcentraties te reduceren. Tijdens de wedstrijd wordt onder andere de hoeveelheid en de grootte van de speekseldruppeltjes gemeten die door de roepende en zingende supporters worden geproduceerd. Tijdens de wedstrijd worden op meer dan 100 plekken op de tribune meetsensoren geplaatst die voortdurend het aantal en de grootte van de druppelkernen tellen. Tijdens de rust wordt het ventilatiesysteem gewijzigd om de invloed van twee verschillende systemen te kunnen meten.

De volgende projecten komen voort uit een innovatiecompetitie (SBIR) die Sportinnovator en de ministeries van EZK en VWS zijn gestart en is uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Doel is bedrijven aan de slag te krijgen om de binnensport en sportevenementen weer volledig en veilig toegankelijk te maken voor sporters en publiek. Sportinnovator is het programma voor innovatie en onderzoek van het Ministerie van VWS met als doel het rendement van innovatie in de sport te vergroten en tevens bij te dragen aan een vitalere samenleving.

Digitale Corona controlekamer

Calculus.group onderzoekt hoe een digitale controlekamer sportlocaties kan helpen de gezondheid binnen hun gebouw in de gaten te houden. Het systeem gaat onder andere mensenstromen nog gedetailleerder monitoren, een waarschuwing geven als er teveel bezoekers in één ruimte zijn, de luchtkwaliteit bij diverse horecapunten in beeld brengen en speciale desinfecterende lampen aansturen om toiletruimtes in het stadion te reinigen.

Monitoren luchtkwaliteit

Als Corona via de lucht verspreid wordt, gebeurt dit via aerosolen. Dit zijn kleine druppeltjes in de lucht. AirSure van Cloud Garden bestaat uit een scherm en sensor die nauwkeurig meten hoe deze deeltjes zich opbouwen in een binnenlocatie. In 5 gezondheidsklassen kun je zien hoe veilig de luchtkwaliteit is en wat je kunt doen om dit onder controle te houden. Aangegeven wordt wat de luchttechnische status is zodat iedereen met een veilig gevoel kan deelnemen aan activiteiten.

Contact tracing met wearables

Sendrato maakt al armbanden voor crowd monitoring, het maken van contacten, toegangscontrole, contactloos betalen en voor een stukje ‘licht show’ door middel van LED lampjes. In de ArenA wordt de ‘Crowdband’ getest met nieuwe technologie waarmee de duur en het aantal close contacts kan worden aangegeven. Deze informatie wordt gebruikt voor bewegingsanalyse door researchinstellingen en voor anonieme contact tracing in grote events.

Berichten sturen op basis van positie

Embedded Acoustics heeft een tag ontwikkeld waarmee bezoekers op basis van hun positie anoniem een bericht kunnen ontvangen op een ingebouwd schermpje. Dit is onder andere bedoeld om bezoekers te waarschuwen voor drukke hotspots of om een stadionvak stapsgewijs leeg te laten lopen, maar kan ook gebruikt worden voor andere berichten. Tijdens de test zal de technische werking onderzocht worden, en zal onderzocht worden hoe de bezoekers reageren op de verstuurde berichten.

Acht testevents

Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het Eventplatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Ministeries van Economische Zaken, Justitie & Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

De praktijktesten van Fieldlab Evenementen zijn 15 februari in Utrecht van start gegaan. Deze zijn gericht op het vergaren van inzichten en data rondom het verlagen van de besmettingsrisico’s op evenementen. De onderzoeken vonden plaats bij acht verschillende evenementen: een congres, theatervoorstelling, twee voetbalwedstrijden, een indoor dance event en popconcert en twee outdoor festivals.