Wil van Soest: “Het herinnert aan de meest donkere periode van ons land”

Wil van Soest: “Het herinnert aan de meest donkere periode van ons land”
Foto: vrijetijdamsterdam.nl

Wil van Soest: “Het herinnert aan de meest donkere periode van ons land”

Een deel van de verlichting van het Nationaal Monument op de Dam is al bijna een jaar kapot. Niemand lijkt zich verantwoordelijk te voelen. Dat schrijft De Telegraaf. De Partij van de Ouderen acht de gemeente verantwoordelijk en wil dat het licht weer aangaat.

“Sinds april 2018 is een belangrijk deel van de verlichting kapot en is het ons tot op heden helaas niet gelukt om de verlichting te laten repareren”, zegt Richard Francke van de Groote Industrieele Club, de societeit op de Dam in de krant. Uit het artikel blijkt dat de gemeente naar netbeheerder Liander wijst als verantwoordelijke partij voor de verlichting. De Partij van de Ouderen wil opheldering. De partij is van mening dat de gemeente te allen tijde verantwoordelijk is voor de uitstraling van het Monument. “Het Nationale Monument herinnert ons aan de meest donkere periode, daar past waardigheid. De hoofdstad heeft de verantwoordelijkheid om de uitstraling van dit belangrijke symbool te waarborgen, niet de netbeheerder”, zegt fractievoorzitter Wil van Soest.

De Partij van de Ouderen stelt schriftelijke en wil dat de verlichting snel weer brandt.

Schriftelijke vragen inzake ‘Verlichting Nationaal Monument Dam’

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Monument op de Dam al een jaar in duisternis’?
  2. Bent u het met de Partij van de Ouderen eens dat de hoofdstad verantwoordelijk is voor de uitstraling van het Nationale Monument op de Dam? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met de Partij van de Ouderen eens dat het Nationale Monument ons herinnert aan de donkerste periode van ons land en daarom ook waardigheid verdient? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid er zorg voor te dragen dat de verlichting van het Monument zo spoedig mogelijk weer brandt, uiterlijk bij de eerstvolgende Nationale Herdenking op 4 mei aanstaande? Zo nee, waarom niet?

Geschreven door Ralf Sluijs

vrijetijdamsterdam.nl