Verbijstering om nieuwe beroving en ouderenmishandeling in Amsterdam

Verbijstering om nieuwe beroving en ouderenmishandeling in Amsterdam
Wil van Soest in betere stemming. Credits: Partij van de ouderen

Verbijstering om nieuwe beroving en ouderenmishandeling in Amsterdam

Wil van Soest: “Ik ben verdrietig en boos”

En weer is het raak. Een 76-jarige vrouw is eind vorige maand op gewelddadige wijze beroofd in haar eigen huis in Osdorp. Het slachtoffer is zo ernstig gewond geraakt, dat ze niet meer zelfstandig kan wonen. De Partij van de Ouderen wil een meldpunt ouderenmishandeling.

Een op de twintig ouderen blijkt nog altijd slachtoffer te zijn van de fysieke, psychische mishandeling en/of financieel misbruik. Ook de mevrouw uit Osdorp is daar nu het slachtoffer van geworden. “Ik ben verdrietig en boos dat nu weer een weerloze mevrouw slachtoffer geworden is van een weerzinwekkende beroving en mishandeling”, zegt fractievoorzitter Wil van Soest. Volgens haar is dit een groot maatschappelijk probleem en de aanpak kan niet meer op zich laten wachten. “Ouderen blijven langer thuiswonen en worden daardoor steeds kwetsbaarder. Ik wil weten hoe groot het probleem is in Amsterdam en wil een meldpunt ouderenmishandeling om het exact in kaart te kunnen brengen”, stelt het raadslid en vraagt opheldering van het college met een reeks schriftelijke vragen.

Schriftelijke vragen Ouderenmishandeling

1) Bent u bekend met het artikel: “Bejaarde dame (76) thuis overvallen; verwondingen te ernstig om nog zelfstandig te wonen”?

2) Is het college het met de Partij van de Ouderen eens dat ouderenmishandeling en beroving een ernstig maatschappelijk probleem is? Zo nee, waarom niet?

3) Is het college bereid te onderzoeken in hoeverre er van dit probleem sprake is in Amsterdam? Zo ja, kunt u dit met cijfers onderbouwen? Zo nee, waarom niet?

4) Minister van volksgezondheid Hugo de Jonge pleit voor meer samenwerking op lokaal niveau tussen gemeenten, Veilig Thuis en ouderenbonden. Kan het college zich hierin vinden? Zo ja, op welke manier denkt u de samenwerking te kunnen realiseren? Zo nee, waarom niet?

6) Is het college het met de Partij van de Ouderen eens dat het onderbrengen van ouderenmishandeling onder het thema Huiselijk Geweld de effectiviteit en de efficiëntie van de aanpak van het probleem verkleint?

7) Hoe staat het college tegenover het oprichten van het meldpunt ouderenmishandeling als een van de oplossingen voor dit probleem?

8) Is het college met de Partij van de Ouderen van mening dat er in Amsterdam behoefte bestaat aan meer kennis en deskundigheid betreffende ouderenmishandeling bij vrijwilligers organisaties?

9) Op welke termijn en op welke wijze is het college bereid met een duidelijk en concreet plan te komen voor het tegengaan van dit maatschappelijke probleem?

vrijetijdamsterdam.nl

PS Check ook ons blog: ‘politiek in Amsterdam