Gemeente Amsterdam in actie tegen vieze lucht

Gemeente Amsterdam in actie tegen vieze lucht
Foto: Pixaby

‘Wist u dat, na roken, slecht eten en weinig bewegen, vieze lucht het vierde grootste gezondheidsrisico voor de Amsterdammer is? Amsterdammers leven gemiddeld 13 maanden korter door vieze lucht. We moeten en gaan er alles aan doen om de situatie te verbeteren. Daarom heeft het college van B en W het Actieplan Schone Lucht opgesteld.
Het belangrijkste onderdeel van het plan is het uitstootvrij maken van het verkeer in de stad in 2030’, is te lezen in het bericht van de Gemeente Amsterdam.

Milieuzones uitbreiden

In het artikel is verder te lezen dat het college dit wil bereiken door de milieuzones uit te breiden en uitstootvrije gebieden in te voeren. Er komen subsidies en ontheffingen om u te ondersteunen bij de overgang naar uitstootvrij verkeer.

Schoner maken van verkeer

De nadruk van het Actieplan Schone Lucht ligt op het schoner maken van het verkeer, omdat we daar als gemeente het meest direct invloed op hebben. We willen dat benzine- en dieselmotoren worden vervangen door uitstootvrije alternatieven, zoals elektrisch vervoer en aandrijving op waterstof. Tot 2030 moeten steeds meer soorten voertuigen op steeds meer plekken in de stad uitstootvrij worden. De maatregelen uit het actieplan komen deels voort uit het Rijksbeleid en afspraken die gemeenten met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben gemaakt.

vrijetijdamsterdam.nl

Lees ook ons blog over 4 en 5 mei in Amsterdam