Motto sv Zeeburg: “samen staan we sterk”

“SV Zeeburg is een handbalvereniging gevestigd in Diemen met op dit moment 133 spelende leden. We hebben 1 herenteam en de overige teams bestaan uit dames en meisjes. Een aantal teams spelen op wedstrijdsportniveau, maar de meeste teams op breedtesportniveau. De komende jaren hoopt SV Zeeburg te groeien en prestatie en plezier te kunnen blijven combineren”, aldus Dionne, Marlies en Melany van sv Zeeburg.

VTA Sport ging, in samenwerking met handbalstartpunt.nl, op zoek naar het verhaal achter de handbalclub in Diemen en stelde een aantal vragen aan Melany, Dionne en Marlies.

Welke functie bekleden jullie bij Sportvereniging Zeeburg?

“We zijn alle drie verbonden aan het eerste damesteam van sv Zeeburg. Marlies en Melany als speelsters, Dionne als assistent trainer/coach. Zij moest helaas drie jaar geleden stoppen vanwege een blessure. Wij doen daarnaast allerlei dingen voor de club en ons team. Dionne is bijvoorbeeld wedstrijdsecretaris. Wij zitten met nog andere vrijwilligers in een targetgroep om een aantal taken op te pakken, zoals het vernieuwen van de website, het opleiden van scheidsrechters en contact onderhouden met sv Diemen waar ons buitenveld waarschijnlijk naartoe gaat verplaatsen.”

Het ontstaan van sv Zeeburg

“Hoewel de sv Zeeburg (zoals de club nu officieel heet) op dit moment uitsluitend nog handbalt, is dit niet altijd zo geweest. In de beginjaren werd er aan gymnastiek gedaan. De startnaam was dan ook Gymnastiekvereniging Zeeburg. De officiële oprichting vond plaats in 1921, maar de jaren ervoor was er al sprake van een heuse vereniging.

Gymnastiek zou een hoge vlucht nemen, reeds in 1922 waren er 170 leden geregistreerd (40 heren, 80 jongens en 50 meisjes). Bovendien waren er in totaal 80 donateurs. Het hoogtepunt, wat ledenaantal betreft, lag in 1946, toen Zeeburg ruim 1000 (!) leden had.

In september 1921 werd reeds toegetreden tot de Amsterdamsche Turnbond, kortweg A.T.B. genoemd. Weer een jaar later kon de ontbrekende schakel, een damesafdeling, toegevoegd worden. Hoewel zo nu en dan aansprekende individuele resultaten werden behaald, lag de nadruk bij Zeeburg op het zogenaamde massa turnen, het uitkomen met grote groepen bij grote uitvoeringen, zoals bijvoorbeeld Olympische dagen.

Al snel wilde Zeeburg meer, bijvoorbeeld eigen toestelmateriaal. Op deze manier kon er gerichter getraind worden. De toestellen kwamen er ook daadwerkelijk, gedeeltelijk aangekocht en gedeeltelijk zelf door leden gemaakt. Een zéér populaire, jaarlijks terugkerende gebeurtenis was de openluchtuitvoering in het Oosterpark. In 1923 kwamen er maar liefst 3000 betalende toeschouwers op af!

In 1926 was het ledental intussen opgelopen tot 300. Natuurlijk wilden ook ouders van jeugdleden wel eens de gymnastische kunsten van hun kinderen bekijken. Zo ontstond het idee om in 1927 een eerste ouderavond te houden. Dat zou later een jaarlijks terugkerende gebeurtenis worden.

Natuurlijk was niet altijd alles koek & ei en waren er ook moeilijkheden. Zo werd Zeeburg in 1927 verwijderd uit het K.N.G.V. (Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond). Dit was het gevolg van een conflict tussen datzelfde K.N.G.V. en de A.T.B.

Zeeburg steunde in deze onderlinge confrontatie de A.T.B. met alle gevolgen van dien. Pas in 1935 werd de vereniging weer toegelaten in de rijen der K.N.G.V. Ook de achteruitgang in leden (de crisis had inmiddels zijn intrede gedaan) was een zware klap. Het ledental liep terug naar 180. Toch was er nooit een moment waarop men de pijp aan Maarten wilde geven, overtuigd als men was van de noodzaak van het bestaan van Zeeburg. Uiteindelijk werden ook deze problemen overwonnen.

Daarna was er weer de Tweede Wereldoorlog die roet in het eten gooide en voor de nodige deining zorgde. Echter, ook nu was Zeeburg niet klein te krijgen. De grote turn-demonstratie van 1941 in het Ajax-stadion was een voorbeeld van deze onverzettelijkheid. En zo werd het reeds gememoreerde aantal van ruim 1000 leden in 1946 bereikt.

Helaas zou dit geen blijvende situatie zijn. Langzaam maar zeker verloor de gymnastiek aan belangrijkheid binnen de vereniging. Toch zou het nog ruim 25 jaar duren voordat de situatie uitzichtloos geworden was en in 1973 werd besloten definitief met de gymnastiek te stoppen.

Bij een later nodige wijziging van de statuten werd ook meteen de naam aangepast: het G.V. werd vervangen door sv en zo zou de vereniging vanaf dat moment officieel door het leven gaan als sv Zeeburg.”

Hoe gaat het met de sport in Diemen?

“Sport staat gelukkig hoog in het vaandel bij de Gemeente Diemen. Er zijn 21 sportverenigingen, één volwaardige sporthal, drie sportzalen, twee zwembaden, vijf sportscholen en heel veel anders georganiseerd aanbod. De gemeente staat dicht bij de sport. Alle sportverenigingen nemen deel aan de Sportraad, die is vier keer per jaar.
Een groot probleem in Diemen is het gebrek aan ruimte. Er zijn veel plannen, maar niet altijd uitvoerbaar. Wat binnenkort wel op de planning staat is de bouw van een tweede volwaardige sporthal en de herstructurering van het sportpark De Diemen.”

Prestatie van de teams

“Op dit moment telt de vereniging 12 teams. We hebben 5 jeugdteams, 6 dames seniorenteams en 1 heren team. Het is nogal een bewogen jaar. Eind 2019 viel het A-team uit elkaar, waardoor we nu geen A-jeugd meer hebben. Dat was echt een grote teleurstelling.

Daarentegen ging het eerste damesteam juist erg goed. Ze stonden op de eerste plek in Hoofdklasse E met nog maar drie wedstrijden te spelen, maar helaas is het seizoen ongeldig verklaard door de Corona crisis. Volgend jaar weer opnieuw proberen! Met de promotie van het eerste team hoopten wij ook nieuwe meiden aan te trekken voor onder andere de A-jeugd. Het is uiteindelijk natuurlijk wel de bedoeling dat zij het gaan overnemen van de dames uit het eerste.

Onze dames 5 had ook nog een grote kans om kampioen te worden. Zij stonden gedeeld eerste met AHC ’31 Ds3. De overige damesteams zijn in de middenmoot geëindigd. Het herenteam is vorig jaar gepromoveerd naar de 1e klasse en stond, voor het seizoen stopte vanwege het Corona virus, op de 8e plek van de negen teams, dus misschien hebben zij wel een beetje mazzel gehad.

Helaas is onze jeugdafdeling de laatste jaren kleiner geworden. Aantrekken van nieuwe jeugd is dan ook een belangrijk speerpunt voor de vereniging. Dit seizoen hebben de B1, C1, D1, D2 en E1 lekker hun wedstrijden gespeeld. De meeste teams zijn in de middenmoot geëindigd. De C1 stond op een knappe 3e plaats toen de competitie moest stoppen.”

Motto sv Zeeburg: “samen staan we sterk”

Kun je iets vertellen over de accommodatie waar Sportvereniging Zeeburg haar thuiswedstrijden speelt?

“Handbal wordt binnen en buiten gespeeld. Het buitenseizoen start eind augustus/begin september tot en met oktober. Dan begint het binnenseizoen en dat loopt ongeveer tot eind maart. Daarna gaat het buitenseizoen weer verder. Tijdens het buitenseizoen worden de wedstrijden gespeeld op de twee velden achter de Sporthal Diemen. Daar staat onze eigen kantine naast. Deze kantine is een aantal jaar geleden helemaal gestript en opnieuw opgebouwd en dat bijna allemaal door onze eigen leden! Echter spelen de prestatie teams niet meer buiten, waardoor het steeds rustiger wordt op de wedstrijddagen.

De wedstrijden tijdens het binnenseizoen worden gespeeld in Sporthal Diemen (vlakbij de velden). Dit is de enige grote sporthal in Diemen en er zijn aardig wat sporten die daar gebruik van maken.  Diemen zelf is aan het groeien, waardoor één sporthal niet meer genoeg is. Er is besloten om een nieuwe sporthal aan de huidige sporthal te bouwen. Dat is erg fijn voor Zeeburg, omdat er maar weinig in de sporthal getraind kon worden.

Er is helaas ook een nadeel voor Zeeburg, de nieuwe sporthal komt op de plek van de kantine van Zeeburg en één handbalveld. Er was helaas geen andere mogelijkheid vanwege het gebrek aan ruimte in Diemen. Nadat deze beslissing genomen was, hebben we een voorstel gedaan om het overgebleven veld te verplaatsen naar sportpark Diemen naast de voetbalvelden. Het lijkt ons veel leuker om in de buurt van andere sportclubs de buitenwedstrijden te spelen. Dat was eerst niet het geval.”

Ontwikkelingen vrijwilligerstaken

“sv Zeeburg doet veel moeite om vrijwilligers te werven voor de vereniging. Helaas merkt de club dat de jeugd, senioren en ouders de laatste jaren een volgepland privéleven hebben, waardoor veel verschillende taken bij dezelfde vrijwilligers belanden. Wij zijn daarom druk bezig met het aanpassen van de vacatures voor vrijwilligers, waardoor de lasten door meerdere schouders gedragen kunnen worden.

Wij hopen daardoor met meer mensen dezelfde taken uit te kunnen voeren en daarbij de druk per vrijwilliger zo laag mogelijk te houden. De senioren van sv Zeeburg nemen hierin het voortouw en vullen op dit moment meerdere vrijwilligerstaken in. Zo is de Dames 3 druk geweest met het organiseren van een kamp voor de jeugd. Dit komt de verbinding binnen de club ook ten goede.”

Worden er naast handbal activiteiten nog andere dingen georganiseerd?

“sv Zeeburg is een club met veel teams van verschillende niveaus en leeftijdscategorieën. De club organiseert eenmaal per jaar een mixtoernooi waar iedereen, spelers, familie en vrienden, aan deel mogen nemen. Daarnaast zijn de teams zelf erg actief om activiteiten met elkaar te ondernemen.

Voor de jeugd worden sinds dit jaar handbal clinics georganiseerd. Ook de ouders en coaches van de jeugdteams proberen regelmatig niet handbal gerelateerde teamuitjes te organiseren. Deze teamuitjes zijn vooral gericht op samenwerken. Toch blijven de jeugdteams geïnteresseerd in handbal gerelateerde uitjes. De jeugdteams moedigen daarom tegenwoordig de Dames 1 aan met veel trommels, toeters en ingestudeerde liedjes wanneer zij een belangrijke thuiswedstrijd spelen. Hierdoor wordt het club- en teamgevoel benadrukt. Het motto van de club is “samen staan we sterk” en daar wordt op deze manier vanaf de jeugd al aan gewerkt.

In de senioren is vaker sprake van niet gerelateerde handbal activiteiten. Zo gaat de selectie van de Dames 1 en 2 vaak samen een drankje doen op de vrijdagavond na de training en wordt er regelmatig een goed gespeelde wedstrijd gevierd naderhand.”

De handbalsport in het algemeen

“De handbalsport in Nederland is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. In 2019 werd het Nederlands vrouwenhandbalteam wereldkampioen, waardoor de sport in Nederland nog meer bekendheid kreeg. De handbalsport is in de jaren 30 vanuit Duitsland naar Nederland gekomen en in 1935 werd het Nederlandse Handbal Verbond opgericht. De sport wordt in verscheidene vormen gespeeld, namelijk zaalhandbal, veldhandbal en Beach handbal. In 2019 telde het Nederlands Handbal Verbond (NHV) 49.000 leden en waren er 365 handbalverenigingen in Nederland.

Waar de meeste sporten de grootste successen behalen met de mannenteams, is dat bij de handbalsport juist andersom. Het Nederlands mannenhandbalteam presteert minder goed dan het Nederlands vrouwenhandbalteam en heeft al jaren geen grote toernooien meer gewonnen. Het vrouwenteam is de afgelopen jaren populair geworden bij de Nederlanders. Dit hebben zij vooral te danken aan de vechtlust die zij gezamenlijk uitstralen. Gelukkig zien we bij het Nederlands mannenteam nu ook betere prestaties ontstaan, maar die hebben nog een lange weg te gaan.”

Wat is het hoogtepunt dat jullie tot dusverre met Sportvereniging Zeeburg hebben meegemaakt?

“Het is best lastig om één hoogtepunt te noemen. We kunnen zeggen dat we er wel een paar hebben gehad de afgelopen jaren. Negen jaar geleden bestond de club 90 jaar! Dat is groots gevierd en zullen we niet zo snel vergeten. En inderdaad negen jaar geleden alweer, dat betekent dat de club volgend jaar 100 jaar bestaat. Er zijn niet veel handbalclubs die zo lang bestaan.

Het tweede hoogtepunt is het openen van de nieuwe kantine in 2015. Daar is zeker een jaar lang hard aan gewerkt door vrijwilligers om dit voor elkaar te krijgen. De kantine is veranderd van een bunker, daar leek het eerst echt op, naar een open, ruime en toegankelijke kantine. Dat was echt nodig!

En het laatste hoogtepunt was het kampioenschap van dames 1 in 2016. Zij promoveerden toen weer naar de hoofdklasse, nadat het team in 2010 was gedegradeerd. Het ervaren eerste dames 1 team deed toen een stap terug, waardoor er opeens een jong team overbleef. Dit had even tijd nodig, maar toen het eindelijk lukte om te promoveren waren de dames super blij!”

Oudste lid van SV Zeeburg

“Ons oudste actieve lid is Jos Veldt. Hij is bijna 53 jaar lid van sv Zeeburg. Hij heeft ontzettend veel betekent voor de vereniging en doet dat nog steeds. Hij is scheidsrechter voor de bond en voor de vereniging en regelt alles rondom de scheidsrechters voor sv Zeeburg. Ontzettend waardevol! Een leuk weetje is dat een aantal speelsters uit Ds1 en Ds2 de handbalbeginselen hebben geleerd van Jos, want hij trainde destijds de mini’s.”

Hoe kijkt Sportvereniging Zeeburg naar de toekomst?

“Als wij naar de toekomst kijken, zien wij in ieder geval een tweede sporthal in Diemen waar wij gebruik van kunnen gaan maken. En het zou mooi zijn als het eerste damesteam gaat promoveren naar de tweede divisie. Wij hopen hiermee op een betere aansluiting vanuit de B- en A-jeugd, waardoor talentvolle speelsters bij Zeeburg blijven.

Naast de topsport bestaat een groot deel van de club ook uit breedtesport. Deze teams zijn net zo belangrijk als de topsport teams. Dit zijn vaak teams van meiden, dames en heren die al heel lang samen handballen en dit op een gezellig en recreatief niveau willen blijven doen. Zeeburg hoopt de komende jaren weer veel nieuwe handballers aan te trekken, waardoor de balans tussen topsport en breedtesport beter wordt.”

Prachtig sportief nieuws

“Na de coronacrisis willen we vooral weer lekker gaan handballen! De meeste meiden halen geen voldoening uit het alleen sporten en willen graag weer lekker samen handballen. Naast het sportieve deel dat we nu moeten missen, missen we ook de sociale contacten. Een aantal teams zien elkaar vier keer in de week en dat is toch best vreemd als je elkaar nu niet meer ziet.

En ik heb nog iets toe te voegen. Vandaag is de concept poule indeling voor volgend jaar bekend gemaakt en de dames 1 mag toch promoveren naar de tweede divisie, dus dat is super goed nieuws voor ons!”

VTA Sport bedankt Melany, Dionne en Marlies voor dit leuke interview! We wensen iedereen bij sv Zeeburg een sportieve, gezellige en gezonde toekomst toe!

Interview door:

Rik Verkaik

VTA Sport

vrijetijdamsterdam.nl

Lees ook: Amsterdam Pirates: “Het team en de supporters toonden geweldige veerkracht”