Het verhaal achter Amstels Gymnastiek-Vereeniging

“Amstels G.V. is een springlevende gymnastiekvereniging en heeft veel te bieden. Iedereen kan meedoen, jong en oud, meisjes en jongens, dames en heren. Onze lessen worden uitsluitend op recreatieve basis gegeven en we streven zeker geen topprestaties na. Alle lessen worden gegeven in de gymzaal van de Dongeschool in Amsterdam-Zuid”, vertelt Secretaris Shirley van Velthoven namens Amstels Gymnastiek-Vereniging. Vrije Tijd Amsterdam ging op zoek naar het verhaal van de in 1866 opgerichte vereniging.

Hoe is de vereniging ontstaan?

“Amstels is opgericht in het jaar 1866, om precies te zijn op 24 februari van dat jaar, door zeven gymnastiekleraren, en wel uit liefde voor de turnsport. Er bestond toen zelfs nog geen Ajax, Concertgebouw of Rijksmuseum!

Amstels was medeoprichter van de huidige Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en is van de oprichters de enige vereniging die nu nog bestaat. Dat kunnen wij best uniek noemen! Amstels was ook de eerste vereniging in Nederland waarvan dames lid konden worden en dat zorgde in die tijd voor grote consternatie.

Onze vereniging heeft zowel grote bloeiperiodes gekend, als ook diepe dalen (bijvoorbeeld de brand in 1981 waarbij alles verloren ging). Maar, Amstels leeft nog en telt nu ongeveer 70 jeugdleden, 60 volwassen leden en ruim 35 donateurs.”

Drijft de club op vrijwilligers?

“Zowel de bestuursleden als de leiders van de lessen zijn allen vrijwilligers. Amstels Gymnastiek-Vereeniging heeft geen mensen in loondienst. Op dit moment zijn we druk bezig met de zoektocht naar een turnjuf (of turnmeester) voor de jeugdleden en mensen die een bestuursfunctie willen vervullen.”

Welke activiteiten worden er georganiseerd?

“Amstels Gymnastiek-Vereeniging is een springlevende gymnastiekvereniging en dat terwijl deze vereniging in 2016 haar 150-jarig bestaan heeft gevierd. Uniek! Hoe dat mogelijk is? Gewoon altijd meegaan met de ontwikkelingen en zorgen dat (jeugd-)leden met plezier hun sport kunnen beoefenen door goede, bevoegde leiders en leidsters in te schakelen. De vereniging heeft gelukkig een enthousiast bestuur en technisch kader en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. In de gymzaal van de Dongeschool in Amsterdam Zuid verzorgt Amstels een grote verscheidenheid aan sportactiviteiten die uitsluitend op recreatieve basis beoefend worden.”

Jeugdactiviteiten

“Vanaf 5 jaar kunnen meisjes en jongens terecht op woensdag. Met de jeugdgroepen doet Amstels mee aan het jaarlijkse springfestijn van het Rayon Amsterdam en eventuele andere recreatieve evenementen. Elk jaar organiseert de vereniging een eigen jeugddag en Sinterklaasfeest.”

Activiteiten voor volwassenen

“Elke maandag-, dinsdag-, woensdag-, en donderdagavond vinden activiteiten plaats die o.a. bestaan uit: diverse vormen van gymnastiek, conditietrainingen, al dan niet aangevuld met recreatieve balsporten zoals volleybal (laag en midden-niveau), zaalvoetbal, basketbal enz. Daarnaast zijn er activiteiten speciaal bestemd voor ouderen (55+), zoals lichte conditie + volleybal (laag niveau) en Sport fit 55+ (meer bewegen voor ouderen). Alle activiteiten geschieden op recreatieve basis en zijn bestemd voor dames en heren (apart en gemengd). Op dinsdagavond van 19.00 uur – 20.15 uur, Yoga voor dames en heren van alle leeftijden.”

Moet iemand lid zijn om mee kunnen doen met de activiteiten?

“Iedereen kan lid te worden. Leeftijd is niet belangrijk en wij proberen met ons programma in te spelen op ieders mogelijkheden om actief mee te doen. Als lid ontvangt u viermaal per jaar ons clubblad “de Amstelsbrug” waarin u alle relevante informatie terugvindt over de vereniging.”

Doen jullie ook mee aan wedstrijden en toernooien?

“Amstels Gymnastiek-Vereeniging is een recreatieve vereniging. Voor jeugdleden worden alleen recreatieve toernooien georganiseerd, zoals bijvoorbeeld De Bronzen Balk (georganiseerd door GV Vaardig&Vlug). Wij doen niet aan talentscouting of wedstrijdtraining. Voor de seniorenleden worden er helemaal geen toernooien georganiseerd en er wordt ook niet deelgenomen aan KNGU wedstrijden.”

Amstels Gymnastiek-Vereeniging bestaat al meer dan 150 jaar. Wat is het geheim?

“Het geheim is de betrokkenheid en inzet van alle leden en vooral van leiding en bestuursleden. Vanaf het begin vervulde Amstels Gymnastiek-Vereeniging ook de rol van sociaal netwerk. Er zijn diverse ‘Amstelshuwelijken’ in het verleden gesloten! Meer hierover staat beschreven in ons jubileumboekje dat werd uitgegeven toen Amstels 150 jaar bestond. Dit document is te downloaden op onze website www.amstelsgym.nl.”

Wat is het hoogtepunt in de historie van de vereniging?

“Het is moeilijk om slechts één hoogtepunt te noemen. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar ons jubileumboekje. Tijdens de viering van ons 150-jarig bestaan op 23 april 2016 heeft Amstels Gymnastiek-Vereeniging de Jubileumpenning van de stad Amsterdam uitgereikt gekregen door wethouder Eric van der Burg (Sport)”, laat Shirley van Veldhoven ten slotte enthousiast namens Amstels Gymnastiek-Vereniging weten.