Miljoenen voor ontwikkeling testmethodes voor hormoonverstoorders

Miljoenen voor ontwikkeling testmethodes voor hormoonverstoorders

Miljoenen voor ontwikkeling testmethodes voor hormoonverstoorders

De afdeling Environment & Health van de VU ontvangt ruim 3,1 miljoen euro voor drie verschillende onderzoeksprojecten, gericht op het ontwikkelen van testmethodes voor hormoon verstorende stoffen. Deze methodes bestaan nog niet, maar zijn hard nodig. Dat maakte de VU bekend middels een verstuurd persbericht op maandag 14 januari 2019.

Hoogleraar toxicologie Majorie van Duursen via de VU: “Hormoonverstoorders zitten in allerlei producten die wij dagelijks gebruiken zoals plastic, luchtverfrissers en cosmetica. Er bestaan nu echter geen goede methodes om chemische stoffen te testen op hormoon verstorende eigenschappen, terwijl er in de wetgeving wel is vastgelegd dat dit moet gebeuren.”

Nieuwe testmethodes kunnen bijdragen aan een betere bescherming van mens én milieu. Bij mensen hebben hormoonverstoorders effect op bijvoorbeeld vruchtbaarheid en hersenontwikkeling. Ook dieren hebben last van hormoonverstoorders in het milieu, waardoor bijvoorbeeld vissen vervrouwelijken.

Van het geld kan de afdeling Environment & Health vier promovendi en één analist aanstellen, voor de drie projecten. Verder werken diverse onderzoekers en analisten van de afdeling aan de projecten:

Van Duursen richt zich met haar project FREIA op vrouwelijke vruchtbaarheid. Van Duursen is coördinator van het FREIA-project, wat in totaal 6,1 miljoen euro Europese subsidie ontvangt. De VU krijgt 1,5 miljoen hiervan. Het consortium onderzoekt de mechanismen waardoor hormoonverstoorders de vrouwelijke vruchtbaarheid tijdens specifieke levensfasen kunnen beïnvloeden: “Er is verbazingwekkend weinig hierover bekend. Wij gaan kijken hoe blootstelling tijdens hormoongevoelige fasen in het leven van een vrouw, met name tijdens de foetale ontwikkeling, de puberteit en op volwassen leeftijd, kan leiden tot onvruchtbaarheid.”

Lees verder via de website van de VU.

vrijetijdamsterdam.nl

Lees ook: HIV testweek bij de GGD in Amsterdam