Is er een alternatief economisch model?

Is er een alternatief economisch model?
De Rode Hoed. Foto: vrijetijdamsterdam.nl

Is er een alternatief economisch model?

Dinsdagavond 7 november staat om 19:00 uur ’s avonds in de Rode Hoed de derde editie van het hoorcollege ‘Is er een alternatief model’ over de riskante gok van 2008 op het programma.

Met de riskante gok van 2008 doelen programmamakers ‘Rode Hoed’ en ‘Home Academy’ op het beleid dat is gevoerd in aanloop en tijdens de financiële crisis.

“Na de financiële crisis van ’08 heeft de ECB een verkeerd en riskant beleid gevoerd en doet dat nog steeds. In dit derde college gaan we het alternatieve economische model concreet toepassen op de financiële crisis van 2008 en het beleid van de Europese Centrale Bank. Met dit experiment worden de contouren van een andere economie geschetst.

Sinds het midden van de jaren dertig van de vorige eeuw zijn de economische wetenschap en de economische politiek op het verkeerde pad geraakt. In deze serie colleges legt professor Lex Hoogduin uit waarom dat zo is, wat de gevolgen daarvan zijn tot de dag van vandaag en dat er een betere kijk op economische theorie en een betere economische politiek mogelijk is. Dit alternatieve model vormt de basis voor een kritiek op het beleid van de Europese Centrale Bank en voor een beter beleid”, aldus de makers van het programma in de Rode Hoed.

Tegen de achtergrond van dit alternatieve paradigma wordt de vraag besproken of er een einde moet en zal komen aan de globalisering en het perspectief op vooruitgang.

De avond staat in de Rode Hoed onder leiding van Lex Hoogduin, hoogleraar Economics of Complexity and Uncertainty in Financial Markets and Institutions aan de Rijksuniversiteit Groningen.

vrijetijdamsterdam.nl