Frascati gaat door: sterker en scherper dan ooit
Fotocredit: BIMS van Priscilla Vaudelle / Frascati Producties - fotograaf Dave van Hout

De private fondsen Fonds 21 en Ammodo dichten voor deze kunstenplanperiode het “subsidiegat” bij Frascati Producties. De reparatie door minister Van Engelshoven december jl. bedroeg minder dan de helft van het aangevraagd bedrag, waarmee Frascati Producties slechts een marginale rol zou kunnen vervullen. Door de ruimhartige ondersteuning kan het productiehuis met meer slagkracht produceren en haar landelijke taak binnen de keten van talentontwikkeling blijven vervullen.

Met de slogan “Frascati Fataal” riep Frascati in het najaar 2020 de hulp in van het veld om de beslissing van de Raad voor Cultuur, om Frascati Producties ondanks een positieve beoordeling niet te honoreren, te keren. De steun vanuit de opleidingen, de (internationale) podia en festivals, collega-instellingen, makers en het publiek was ongekend groot. Het zorgde ervoor dat, aangespoord door de Tweede Kamer, minister Van Engelshoven op het allerlaatste moment besloot Frascati Producties een meerjarige projectsubsidie toe te kennen. Goed nieuws. Echter het toegekende bedrag is veel minder dan het huidige subsidievolume en minder dan de helft van het aangevraagde bedrag.

De afgelopen maanden is Frascati druk bezig geweest om de artistieke werking te herschikken met één duidelijk doel: maximale vrije ruimte voor de jonge makers. Hierbij is Frascati ruimhartig te hulp geschoten door Fonds 21 en Ammodo. Vanuit de praktijk zijn zij goed bekend met de waarde van het productiehuis. Deze private fondsen ondersteunen Frascati voor het vervolg van de huidige kunstenplanperiode substantieel. Fonds 21 steunt Frascati vanuit Fonds 21 EXTRA, waarmee het fonds 15 miljoen euro extra heeft vrijgemaakt voor noodhulp tijdens corona en voor het toekomstbestendig maken van verschillende sectoren. Dankzij Fonds 21 EXTRA kan Frascati zich richten op talentontwikkeling in brede zin. Met de steun van Ammodo blijft de internationale productiehuisfunctie overeind, hetgeen in het bijzonder van groot belang is voor de internationale performance scene.

Het resultaat is dat Frascati Producties vanuit een zeer stabiele basis en met grote slagkracht kan blijven produceren. Ondanks de Raad voor Cultuur en dankzij het veld zal Frascati Producties daardoor een cruciale en landelijke functie blijven vervullen in de keten van talentontwikkeling.

De afgelopen periode werd duidelijk dat Frascati Producties juist voor de eigenzinnige en onafhankelijke makers onmisbaar is. Dit sterkt het huis in de keuze om in de toekomst nog scherper te kiezen voor het onbekende. Frascati is een plek waar vrije ruimte, tijd en vertrouwen wordt gegeven aan de nieuwe stemmen. Waar innovatie en experiment hand in hand gaat met maatschappelijke en publieke inbedding, waar diversiteit en interdisciplinariteit kernwaarden zijn en waar ze bruggen slaan met de Amsterdamse wijken, de landelijke podia en het internationale veld.

De komende periode ontwikkelt Frascati Producties werk van o.m. Floor Houwink ten Cate, Caro Derkx, Cherish Menzo, Priscilla Vaudelle, Maria Magdalena Kozlowska, Hanna Timmers, Gavin-Viano, Naomi Steijger en La Isla Bonita. In oktober presenteert het vier net afgestudeerde makers: Gerben Vaillant, Zephyr Brüggen, Erasmus McKenna en Asa Horvitz.

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam