Partij van de Ouderen: Bewoners Noord teleurgesteld in N/Z-lijn
Foto: vrijetijdamsterdam.nl

Partij van de Ouderen: Bewoners Noord teleurgesteld in N/Z-lijn

Wil van Soest: “Evaluatie moet eerder”

Ondanks dat de Noord-Zuidlijn voor beter openbaar vervoer zou moeten zorgen, zijn bewoners in Amsterdam Noord uiterst teleurgesteld in het OV. Niet alleen de bewoners, maar ook het stadsdeel doet daarover beklag bij het stadsbestuur. In de stad is vanwege de ’kaalslag’ in het openbaar vervoer een petitie opgestart die al meer dan duizend keer is ondertekend.

Brandbrief stadsdeelcommissie Noord

De stadsdeelcommissie Noord ziet het nieuwe openbaar vervoernetwerk, met de Noord-Zuidlijn als ruggengraat als een forse stap terug in kwaliteit en heeft een brandbrief gestuurd naar de gemeenteraad. De stadsdeelcommissie ziet een aantal oorzaken die ten grondslag liggen aan de problemen zijn in het openbaar vervoer. “Al jaren daalt de Rijksbijdrage voor de uitvoering van het OV. Deze daling zou marktdenken bij vervoersbedrijven moeten stimuleren. In de praktijk leidt dit tot bedrijfsvoering die gericht is op winstmaximalisatie boven het publieke doel om buurten bereikbaar te houden”, schrijft de stadsdeelcommissie. Het nieuwe lijnennet is volgens hen een voorbeeld van de drang tot winstmaximalisatie. “Lijnen, haltes, verbindingen en dienstregelingen in verschillende buurten zijn verdwenen omdat deze ‘niet rendabel genoeg’ zouden zijn”. Bewoners in Noord uiten hun ongenoegen met een petitie die in korte tijd 1.200 keer ondertekend is.

Zorgpot wordt ‘leeggeroofd’

De Partij van de Ouderen deelt de mening van het stadsdeel en ziet zelfs geld wat bestemd is voor zorg verdwijnen. “Het openbaar vervoer in de wijken is zo verslechterd dat ouderen en mindervaliden een groter beroep moeten doen op aanvullend openbaar vervoer”, zegt fractievoorzitter Wil van Soest. Het AOV wordt echter bekostigd uit de WMO. Geld wat dus bestemd is voor zorg, buurtkamers en woningaanpassingen om langer thuis te kunnen blijven wonen. “Die pot wordt nu leeggeroofd om het slechte openbaar vervoer te compenseren”, aldus van Soest. De Partij van de Ouderen wil de geplande evaluatie van de Noord-Zuidlijn dan ook met een jaar vervroegen. “De problemen zijn zo duidelijk dat evalueren na twee jaar onverantwoord lang is. Vaker overstappen en haltes, lijnen én zorggeld die als sneeuw voor de zon verdwijnen zijn voor ons redenen genoeg om de Noord-Zuidlijn zo snel mogelijk te evalueren”, zegt van Soest.

De Partij van de Ouderen stelt woensdag in de raad mondelinge vragen en dient een motie in om de evaluatie van de Noord-Zuidlijn met een jaar te vervroegen.

Geschreven door: Ralf Sluijs

vrijetijdamsterdam.nl