Aslan Muziekcentrum: ‘Muziek, dans- en theateronderwijs in Amsterdam’

Aslan Muziekcentrum: ‘Muziek, dans- en theateronderwijs in Amsterdam’
Kinderen in hun element bij Aslan Muziekcentrum. Foto: © Aslan Muziekcentrum

Vrije Tijd Amsterdam is altijd op zoek naar leuke verhalen en initiatieven in de stad. In dat kader stelde we Annemarie Portier van Aslan Muziekcentrum een aantal vragen.

Wilt u het ‘Aslan Muziekcentrum’ introduceren?

“Aslan Muziekcentrum biedt muziek-, dans- en theateronderwijs in Amsterdam, vanuit de gedachte dat kunstonderwijs grenzeloos is. Verdieping in elkaars cultuur, achtergronden en waarden is daarbij essentieel. Onze passie is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit stadseel West en Nieuw-West hun talent te laten ontdekken, ongeacht hun achtergrond en financiële situatie. We proberen voor ieder kind een inspirerende creatieve omgeving te creëren op onze eigen locaties, op meer dan 40 scholen en in de wijken.
Jaarlijks bereiken we met onze lesactiviteiten meer dan 10.000 Amsterdamse kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast organiseren we het hele jaar door activiteiten, concerten en workshops. Ook bieden we een opleidings- en trainingsprogramma voor professionals uit het cultuuronderwijs met onder andere eigen lesmaterialen, trainingen en lesmethodes.”

Wat voor soort lessen worden er in het ‘Aslan Muziekcentrum’ aangeboden?

“We bieden muziek-, dans en theaterlessen. De lessen zijn cultureel-divers, in diverse stijlen en tradities. Ook in het onderwijs bieden we een lesmethode, met lesmateriaal uit zoveel mogelijk culturen.”

Is het Aslan Muziekcentrum geschikt voor jong en oud?

“We bieden cursussen voor alle leeftijden, maar we focussen ons vooral op kinderen en jongeren van 0-21 jaar.”

Kunt u iets vertellen over de locatie van het muziekcentrum?

“Aslan Muziekcentrum heeft twee locaties. Een locatie in stadsdeel West, Corantijnstraat 9 en sinds maart 2020 bieden we lessen aan op onze nieuwe locatie Nieuw-West, Louis Bouwmeesterstraat 214.”

Er is onderzoek gedaan naar de ‘Muziek Talent Express’ wilt u dit eens toelichten?

“Er is op verzoek van Aslan Muziekcentrum zelf een onderzoek gestart in 2010, want je kan wel zeggen dat je een succesvolle doorgaande leerlijn verzorgd op 44 scholen, maar wat is een doorgaande leerlijn en wat leren de kinderen precies? Werkt het wel? Met de Muziek Talent Express is een organisatiemodel ontwikkeld waarmee een goed doorlopende leerlijn is gerealiseerd.

Het proces van ontwikkeling van de Muziek Talent Express is gemonitord en geëvalueerd door de onderzoekers Jos Herfs en Ellen van Hoek in samenwerking met het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten onder leiding van Folkert Haanstra. Ze hebben onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van de Muziek Talent Express.

Hiervan doen zij verslag in het rapport ‘Muziekles is anders’. Het geeft belangrijke aanbevelingen voor het opzetten van een doorlopende leerlijn vanuit een culturele instelling op meerdere basisscholen. Aslan Muziekcentrum heeft dit aangegrepen om verbeteringen door te voeren, dat doen we elk jaar weer. We gaan voor uitmuntend onderwijs, omdat alle kinderen daar recht op hebben. Download-> hier -<de publicatie.”

Worden er ook uitvoeringen gegeven?

“Ja, omdat we het van groot belang vinden dat kunst zichtbaar wordt in de school, dat kinderen leren presenteren, samenwerken en eigen waarde opdoen. Drie keer per jaar zijn er per school optredens op het schoolplein, bij de eindmusical of bij een Artiestenkaravaan van Aslan Muziekcentrum!”

Krijgen talentjes de kans om door te groeien?

“Zeker, Aslan Muziekcentrum heeft een eigen talentprogramma om de doorstroming van talent zoveel mogelijk te stimuleren. Op de scholen waar wij wekelijks lesgeven is vaak een naschoolse band, orkest of koor waar de talenten zich verder een heel jaar kunnen ontwikkelen. Als ze hier uitblinken, worden ze ‘gescout’ voor de talentgroepen op Aslan Muziekcentrum zelf.

Deze talentgroepen zijn onderdeel van de Aslan Academie. Bij de Aslan Academie worden kinderen en jongeren door middel van een intensief talententraject uitgedaagd om hun creatieve talent op het gebied van muziek, dans en/of theater maximaal te ontwikkelen. Ze worden opgeleid voor een professionele opleiding.”

Heeft u zelf nog iets toe te voegen?

“In de zomer organiseren we in de week van 10 tot en met 14 augustus een Zomerschool op locatie West en Nieuw-West. Kinderen van 7 tot en met 12 jaar kunnen een week lang meedoen met de muziek-, dans- en theaterworkshops. Van capoeria tot DJ en van theater tot Afro Dance. Voor kinderen met een Stadspas is de Zomerschool gratis! De aanmeldingen zijn gestart”, laat Annemarie Portier namens Aslan Muziekcentrum ten slotte weten.

Programma en aanmelden: https://www.aslanmuziek.nl/cursus/aslan-zomerschool/

VTA Cultuur

vrijetijdamsterdam.nl