Partij van de Ouderen: harde aanpak van babbeltrucs bij ouderen!
Wil van Soest. Foto: Partij van de Ouderen: harde aanpak van babbeltrucs bij ouderen!

Wil van Soest: “Vooral rond de feestdagen slaan deze laffe criminelen toe”

Maar liefst een kwart van de senioren blijkt te zijn lastiggevallen door oplichters met babbeltrucs. Dat meldt het AD vandaag op de voorpagina. Uit schaamte doen slachtoffers nauwelijks aangifte. Seniorenorganisatie KBO-PCOB pleit voor betere maatregelen. De Partij van de Ouderen eist actie van het Amsterdamse stadsbestuur.

In zeven procent van de oplichtingsgevallen was er sprake van (dreiging met) geweld. Dat blijkt uit onderzoek door KBO-PCOB onder 1.300 senioren van 55 jaar en ouder. Directeur Manon Vanderkaa van deze organisatie noemt de cijfers ‘schrikbarend hoog’. Recent was zelfs een bende actief die bloed kwam afnemen bij oude mensen. De Partij van de Ouderen is geschrokken van de onderzoeksuitkomsten. “Ik wil directe actie! Dit gaat om de veiligheid van onze ouderen en daar mag je nooit mee wachten,” zegt fractievoorzitter Wil van Soest.

“Vooral met de feestdagen voor de deur slaan deze laffe criminelen toe! Het is zelfs zo erg dat mensen het zichzelf kwalijk nemen en uit schaamte en angst geen aangifte doen. Daarmee is de omvang van het probleem ook niet duidelijk want die wordt gekoppeld aan het aantal aangiftes”, aldus van Soest.

De ouderenpartij ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor de wijkagenten. “De zichtbaarheid en betrokkenheid van wijkagenten is cruciaal. Het geeft de ouderen een veilig gevoel en ze voelen ze zich gehoord. Wij willen dat het college onderzoekt hoe de aangiftebereidheid vergroot kan worden”, zegt het raadslid.

Ook wil de partij weten of er voldoende inzet is op preventie. Zo stelt van Soest voor om met flyeracties ook omwonenden van ouderen te informeren over hoe om te gaan met ‘vreemden’ die aanbellen en welke voorzorgsmaatregelen mensen zelf kunnen nemen. Ook moeten, volgens de ouderenpartij, zorg- en welzijnsorganisaties maatregelen nemen tegen de babbeltrucs.

De Partij van de Ouderen stelt hier raadvragen over.

Schriftelijke vragen inzake Harde aanpak van babbeltrucs bij ouderen

  1. Wat vindt het college van de schrikbarende mediaberichten omtrent ouderen die last ondervinden van oplichters met babbeltrucs?
  2. Slechts vijftien procent van de senioren die geconfronteerd zijn met babbeltrucs zegt aangifte te hebben gedaan. Dat zegt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB in het artikel van het AD. Hoe zit het met de aangiftebereidheid van ouderen in Amsterdam en hoe wordt de aangiftebereidheid vergroot?
  3. Hoe staat het college tegenover het zichtbaarder zijn van wijkagenten en in contact staan met de ouderen, zodat de ouderen zich veiliger voelen?
  4. Wat doen zorginstellingen momenteel om mensen te beschermen tegen babbeltrucs?
  5. Deelt het college de mening van de Partij van de Ouderen dat er zo snel mogelijk ingezet moet worden op preventie? Zo ja, wat is de aanpak. Zo nee, waarom niet?

vrijetijdamsterdam.nl

Lees ook: Kerstsferen in het Willem-Holthuysen Museum aan de Herengracht