Partij van de Ouderen: ‘Stop met afwijzen van briefadressen daklozen’

Partij van de Ouderen: 'Stop met afwijzen van briefadressen daklozen'
Photocredits: Flickr.com

Partij van de Ouderen: Stop met afwijzen van briefadressen daklozen

Wil van Soest: “Hiermee wordt mensen een menswaardig bestaan ontnomen”

Zonder briefadres is het lastig om een uitkering of zorgverzekering te krijgen. Maar gemeenten weigeren daklozen regelmatig zo’n briefadres: hun aanvraag ervoor wordt vaak afgewezen. Dat betekent dat daklozen, die toch al kwetsbaar zijn, zonder inkomen en zorg komen te zitten. Dat blijkt uit een enquête die De Monitor (KRO-NCRV) deed onder de honderd grootste gemeenten. De Partij van de Ouderen maakt zich grote zorgen.

Criminaliteit en prostitutie

Zo blijkt dat Amsterdam twee derde van de aanvragen voor een briefadres afwijst. Daarnaast zijn er relatief weinig gemeenten die extra ondersteuning geven aan mensen die geweigerd zijn. “Schrikbarend”, vindt Rina Beers van de Federatie Opvang. “Ik zou het liefst willen dat in de wet wordt opgenomen dat de gemeente verplicht is mensen in te schrijven, net zo goed als dat de burger verplicht is om zich in te schrijven. Dus dat er een wederkerigheid is.” De Partij van de Ouderen is het hiermee eens en wil het lokaal voor Amsterdam regelen. “Ik vind dit echt verschrikkelijk en ben er enorm boos over. Als mensen een briefadres geweigerd wordt, dan ontneem je ze ook de kans op een menswaardig bestaan”, zegt fractievoorzitter Wil van Soest. “Zonder briefadres, uitkering of zorgverzekering dreigen mensen in de prostitutie of criminaliteit te verdwijnen. Dat mogen we nooit laten gebeuren terwijl de oplossing zo simpel is; wij willen dat de gemeente zichzelf verplicht om iedereen in te schrijven”, aldus van Soest.

De Partij van de Ouderen stelt schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen: Iedereen een briefadres

Amsterdam weigert twee derde van de aanvragen voor een briefadres. Dat blijkt uit onderzoek van De Monitor van KRO-NCRV. Zonder zo’n briefadres houdt alles op. Inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP) is niet mogelijk en daarmee vervalt ook het recht op een uitkering en in sommige gevallen stopt ook de zorgverzekering. Voor kwetsbare dakloze mensen pakt dat desastreus uit.

  1. Bent u bekend met het onderzoek van De Monitor van KRO-NCRV over het weigeren van gemeenten om een briefadres af te geven?
  2. Is het juist dat Amsterdam twee derde van de aanvragen voor een briefadres afwijst? Zo nee, wat is het percentage dan wel?
  3. Bent u het met de Partij van de Ouderen eens dat het hebben van een briefadres cruciaal is voor het opbouwen van een menswaardig bestaan? Zo nee, waarom niet?
  4. Voor het ontvangen van een uitkering, toeslagen en afsluiten van een zorgverzekering is een briefadres onontbeerlijk. Bent u het met de Partij van de Ouderen eens dat alle Amsterdammers hier toegang tot moeten hebben? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u het met de Partij van de Ouderen eens dat mensen die geen briefadres hebben, sneller in de criminaliteit of prostitutie dreigen te verdwijnen? Zo nee, waarom niet,
  6. Worden briefadressen geweigerd omdat de gemeente Amsterdam bang is voor een aanzuigende werking?
  7. Bent u bereid om de inschrijving van alle mensen door middel een briefadres verplicht te maken in Amsterdam? Zo nee, waarom niet?

Geschreven door: Ralf Sluijs

vrijetijdamsterdam.nl