Fieldlab Evenementen krijgt groen licht voor pilot events in januari
De projectie bij AFAS Live. Foto credits: © Studio Gambar

Fieldlab Evenementen heeft dinsdagavond groen licht gekregen voor de organisatie van enkele pilot evenementen in januari. Concreet kan Fieldlab aan de slag met evenementen in de categorie binnen passief en buiten actief. De voorwaarde dat de regio, waar de pilot wordt georganiseerd, zich in het stadium ‘waakzaam’ bevindt, is daarbij los gelaten.

Concreet kan Fieldlab Evenementen nu de volgende pilots aankondigen: een theatervoorstelling van Guido Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht, een zakelijk evenement in de vorm van een congres in de Jaarbeurs te Utrecht en competitiewedstrijden van N.E.C. thuis en Almere City FC thuis. De exacte data worden op korte termijn bekend gemaakt. Tijdens de genoemde events haakt Fieldlab Evenementen aan voor onderzoek, gericht op het vergaren van kennis en data rondom evenementen in tijden van Corona. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt toegewerkt naar veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit, zoals voorheen.

Marcel Elbertse, voorzitter van de Stuurgroep Fieldlab Evenementen: “Dit is een bevestiging van het feit dat we een gedegen plan van aanpak hebben gepresenteerd. Het getuigt van lef van het kabinet dat ze ons nu toestemming geven om de pilot events te organiseren. We hebben steeds benadrukt dat die veilig kunnen plaats vinden en essentieel zijn voor de gehele branche. Iedere bezoeker van een pilot event is in principe negatief getest, waarmee we risico vermijden.”

Opzet pilot events

Back to Live is de paraplu waaronder aan de pilot events wordt gewerkt. Er zijn verschillende types evenementen. Bezoekers van de evenementen verklaren zich (door aanschaf kaart of bezoek aan het evenement) bereid om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hierbij valt te denken aan het overleggen van een negatieve Corona-test, invullen van een gezondheidsverklaring binnen 24 uur voor het evenement, het op verzoek meewerken aan een temperatuurmeting of sneltest bij de entree van het event en het mijden van contact met kwetsbare groepen in de twee weken na het pilot event.

Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid.

vrijetijdamsterdam.nl