UvA en HvA starten logistieke hub voor duurzame bevoorrading
LAB UvA Foto: A. Bakker

UvA en HvA starten logistieke hub voor duurzame bevoorrading

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn gezamenlijk gestart met het duurzaam en slim bevoorraden van de 80 eigen gebouwen, verdeeld over vijf campussen in Amsterdam.

Hiervoor werd dinsdag 27 juni officieel een zogenoemde logistieke hub in gebruik genomen. Het gaat om een locatie aan de rand van Amsterdam waar goederen uit vervuilende auto’s worden ‘samengevoegd’ en worden overgeladen op schone en tevens elektrische voertuigen.

De levering van diensten en goederen aan de HvA en UvA is zeer groot. Beide onderwijsinstellingen, die de inkoop van diensten en goederen binnen één inkooporganisatie hebben samengebracht, hebben in totaal te maken met zo’n 16.000 leveranciers. Per jaar rijden al die leveranciers opgeteld 90.000 ritten van in totaal 2,8 miljoen kilometer, wat neerkomt op 70 maal de omtrek van de aarde, wat een zeer grote aanslag is voor het milieu.

Omdat de HvA en de UvA nauw verbonden zijn met de stad Amsterdam en omdat ze het belang van duurzaamheid hoog op het verlanglijstje hebben staan, starten de instellingen nu met de logistieke hub. De hub zal zich richten op leveranciers van naar schatting ongeveer 8.000 goederen die samen goed zijn voor zo’n 30.000 ritten per jaar, wat neerkomt op 1 miljoen kilometer. Doel is om op termijn het aantal ritten die de stad inrijden te beperken en tegelijkertijd de hoeveelheid lading van de voertuigen sterk te vergroten.

Het gebruik van een hub is één van de concrete uitkomsten van een langdurig onderzoek naar het verduurzamen van de inkoop van de UvA en HvA, uitgevoerd door HvA-onderzoekers en -studenten, dat aan de realisatie van de hub voorafging.

Het samenbrengen van leveringen in een hub buiten de stad was een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek. Dit is nu gerealiseerd in Duivendracht in samenwerking met logistiek partners Deudekom (beheerder hub), PostNL (elektrische bakfietsen) en Transmission (elektrische vrachtwagens).

vrijetijdamsterdam.nl