Home

Really? Art and Knowledge in Time of Crisis bij Framer Framed

0
Really? Art and Knowledge in Time of Crisis bij Framer Framed
Graphic Design Ruben Pater
Over deze locatie

Really? Art and Knowledge in Time of Crisis toont werken gebaseerd op forensische onderzoeksmethoden en data-analyse, maar bestaat ook uit andere vormen van multivisueel onderzoek.

Het geloof in sociale vooruitgang en wetenschappelijke rationaliteit maakt plaats voor een tijdperk van radicale onzekerheid en onvoorspelbare risico’s. Deze tendens is een belangrijke factor in de afbrokkeling van het publieke vertrouwen in instellingen die geacht worden ‘kennis’ in pacht te hebben.

In een tijd waarin populisten en demagogen herhaaldelijk kritiek leveren op deskundigen en hun expertise, is er een beweging van interdisciplinaire kunstenaars ontstaan wiens artistieke focus ligt op kennis, feitelijke analyses en bewijs. Verschillende generaties – van opkomende kunstenaars tot anderen die al decennia actief zijn – vormen samen een door onderzoek gedreven stroming, die door deelnemend kunstenaar Paolo Cirio Evidentiary Realism wordt genoemd.

Really? Art and Knowledge in Time of Crisis toont werken gebaseerd op forensische onderzoeksmethoden en data-analyse, maar bestaat ook uit andere vormen van multivisueel onderzoek. Het stelt fundamentele vragen over de betekenis van weten en niet-weten en legt daarbij de nadruk op de fragmentatie en relativering van kennis in een multipolaire wereld.

Really? stelt centraal dat we ons bevinden in een kenniscrisis en een politieke crisis, die één en hetzelfde zijn. Het poogt meer ruimte te creëren voor handelingsgericht denken en laat tegelijk zien dat kennis geen spel is waarin de winst van de ene partij gelijk is aan het verlies van de andere. Hoewel we feiten in het publieke domein kunnen en moeten valideren, zullen we ook moeten leren omgaan met wat we niet weten.

De tentoonstelling is samengesteld door Mi You en David Garcia.

Tekst bron: Framer Framed

Really? Art and Knowledge in Time of Crisis bij Framer Framed
Graphic Design Ruben Pater
Contactinformatie
Oranje-Vrijstaatkade 71, 1093 KS
Over deze locatie

Really? Art and Knowledge in Time of Crisis toont werken gebaseerd op forensische onderzoeksmethoden en data-analyse, maar bestaat ook uit andere vormen van multivisueel onderzoek.

Het geloof in sociale vooruitgang en wetenschappelijke rationaliteit maakt plaats voor een tijdperk van radicale onzekerheid en onvoorspelbare risico’s. Deze tendens is een belangrijke factor in de afbrokkeling van het publieke vertrouwen in instellingen die geacht worden ‘kennis’ in pacht te hebben.

In een tijd waarin populisten en demagogen herhaaldelijk kritiek leveren op deskundigen en hun expertise, is er een beweging van interdisciplinaire kunstenaars ontstaan wiens artistieke focus ligt op kennis, feitelijke analyses en bewijs. Verschillende generaties – van opkomende kunstenaars tot anderen die al decennia actief zijn – vormen samen een door onderzoek gedreven stroming, die door deelnemend kunstenaar Paolo Cirio Evidentiary Realism wordt genoemd.

Really? Art and Knowledge in Time of Crisis toont werken gebaseerd op forensische onderzoeksmethoden en data-analyse, maar bestaat ook uit andere vormen van multivisueel onderzoek. Het stelt fundamentele vragen over de betekenis van weten en niet-weten en legt daarbij de nadruk op de fragmentatie en relativering van kennis in een multipolaire wereld.

Really? stelt centraal dat we ons bevinden in een kenniscrisis en een politieke crisis, die één en hetzelfde zijn. Het poogt meer ruimte te creëren voor handelingsgericht denken en laat tegelijk zien dat kennis geen spel is waarin de winst van de ene partij gelijk is aan het verlies van de andere. Hoewel we feiten in het publieke domein kunnen en moeten valideren, zullen we ook moeten leren omgaan met wat we niet weten.

De tentoonstelling is samengesteld door Mi You en David Garcia.

Tekst bron: Framer Framed