AUTEURSRECHT & DISCLAIMER

Op de inhoud en vormgeving van de journalistieke bijdragen (content) van Vrije Tijd Amsterdam B.V. (vrijetijdamsterdam.nl) rust auteursrecht.

Allereerst: u kunt te allen tijde een link naar een artikel van een uitgave van Vrije Tijd Amsterdam op uw website plaatsen.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Vrije Tijd Amsterdam rechthebbende. Hergebruik van materiaal van Vrije Tijd Amsterdam is in beginsel niet toegestaan, tenzij u over een schriftelijke goedkeuring van Vrije Tijd Amsterdam beschikt. U kunt goedkeuring aanvragen via info@vrijetijdamsterdam.nl. Vermeld bij uw verzoek de titel van het artikel en de titel van de Vrije Tijd Amsterdam bijdrage, de naam van de auteur en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers. Vrije Tijd Amsterdam kan mogelijk kosten in rekening brengen aan het hergebruik van een artikel.

Wanneer u toestemming heeft van Vrije Tijd Amsterdam voor het plaatsen van een artikel, dient u de bron te vermelden (titel uitgave, auteur en datum). De toestemming geldt uitsluitend voor de tekst en niet voor eventuele bijgeplaatste foto’s en/of illustraties, daarvoor dient u contact op te nemen met de fotograaf/illustrator voor eventuele toestemming en overnamevoorwaarden.

Verder stellen wij dat u ons zult vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van gebruik van betreffend materiaal.
Voor gebruik voor zakelijke doeleinden, waaronder begrepen intranetten, digitale knipselkranten, dient u contact op te nemen met Vrije Tijd Amsterdam. E-mail: info@vrijetijdamsterdam.nl.

Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken
Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van Vrije Tijd Amsterdam en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Disclaimer
De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van de journalistieke producten van Vrije Tijd Amsterdam in al hun verschijningsvormen.