Drie lezingen bij Rembrandt thuis

Drie lezingen bij Rembrandt thuis
Foto: vrijetijdamsterdam.nl

Drie lezingen bij Rembrandt thuis

In het kader van de expositie ‘Rembrandt’s Social Network’ organiseert Museum Het Rembrandthuis drie zaterdagmiddag-lezingen. Zaterdag 20 april is het tijd voor ‘ Rembrandts portretten van zijn dierbaren’ en zaterdag 11 mei zal ‘Wandelen met Rembrandt’ plaatsvinden. Eerder, op zaterdag 13 april jongstleden, vond ‘Bij Rembrandt en Saskia over de vloer’ plaats in het Rembrandthuis.

Rembrandts portretten van zijn dierbaren

De lezing op zaterdag 20 april zal worden gegeven door Epco Runia, hoofd Collectie van Museum Het Rembrandthuis. Hij zoomt in op Rembrandts verbeelding van zijn dierbaren in zijn portretten. Wie in Rembrandts oeuvre zoekt naar de gezichten van familieleden en vrienden, komt al snel op een lijst van meer dan dertig schilderijen, met onder andere vijf schilderijen van Saskia, zeven werken van Hendrickje en zelfs acht kunstwerken van zijn zoon Titus. Het is een uitzonderlijk fenomeen in de zeventiende eeuw: een kunstenaar die zijn vrienden en dierbaren zo vaak heeft vastgelegd en meestal ook nog op een heel informele, intieme manier. Waarom maakte hij deze schilderijen? En wat vertellen ze over Rembrandts omgang met de mensen uit zijn privésfeer?

Wandelen met Rembrandt

De laatste lezing van deze reeks zal worden gegeven door David de Witt, senior conservator van Museum Het Rembrandthuis. Hij vertelt over Rembrandts grootste (en mogelijke enige) hobby: wandelen. Maar ook in zijn vrije tijd kon de artistieke Rembrandt zich niet beheersen; hij nam meestal wat tekenspullen mee en onderweg tekende en etste hij het landschap. Het was geen solitaire bezigheid voor hem. Hij deelde zijn hobby met vrienden als kunstkenner Jan Six en zijn kunstenaarsvrienden, die ook tekeningen en etsen maakten.

Naast beide lezingen kunnen bezoekers ervaren hoe het is om in zijn woonhuis en atelier te lopen. Er is tevens de mogelijkheid om de tentoonstelling ‘Rembrandt’s Social Network’ te bezoeken.

vrijetijdamsterdam.nl