Voorbeschouwing: Jaarlijkse ledententoonstelling ‘De Onafhankelijken’
Een eerdere tentoonstelling van De Onafhankelijken

Van zaterdag 30 april tot en met zondag 8 mei is het weer tijd voor de jaarlijkse ledententoonstelling van Kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken. Vrije Tijd Amsterdam blikte alvast vooruit met Liesbeth Sevenhuijsen.

Waar vindt de ledententoonstelling plaats en vanaf wanneer?

“De tentoonstelling vindt plaats in de bagagehal van Loods 6, KNSM-laan 143, 1019LB Amsterdam van zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei, dagelijks geopend van 12:00 – 17:00 uur.”

Kun je iets over deze locatie vertellen?

“Dit is een grote expositie- en evenementenhal (880 m2) met een ruig industrieel karakter, gevestigd in een creatief-cultureel verzamelgebouw, dat geëxploiteerd wordt door Stichting Kunstwerk Loods 6. Het is de voormalige vertrekhal van de KNSM, gelegen aan het IJ, dus met een fraai uitzicht over het water.”

Wat is het thema van de tentoonstelling en waarom is er voor dit thema gekozen?

“Het thema is EILAND. Dat kan zowel een positieve als meer negatieve betekenis hebben. Positief in de zin van het zoeken van bevrijding en rust, je terugtrekken en onttrekken aan invloeden van buitenaf. Wat negatiever als het ervaren van isolement, de onmacht om elkaar nog echt te bereiken, in je bubbel gevangen zitten. Vanuit beide gezichtspunten is het zoeken naar nieuwe verbindingen, aanrakingen, vormen van samenhang van wezenlijk belang. Dit zou je als een van de doelen van onze expositie kunnen zien. Misschien zelfs als een van de doelen van onze vereniging. Met een blik naar de toekomst…”

Is dit weer de eerste tentoonstelling na de corona-crisis?

“Nee, vorig jaar hebben we in juli met wat beperkingen nog wel kunnen exposeren. We waren daar natuurlijk wel erg aan toe op dat moment.”

Hoeveel deelnemers doen er mee?

“Er zijn 71 deelnemers. Ongeveer de helft bestaat uit leden van de vereniging, de andere helft uit gasten. Elke deelnemer neemt een gast-kunstenaar mee naar de tentoonstelling, met wie hij of zij zich op de een of andere manier verbonden voelt. Het is een manier om vanuit de vereniging verbinding te zoeken met andere kunstenaars.”

Welke technieken worden er door de kunstenaars gebruikt?

“Een veelheid van disciplines is vertegenwoordigd en er wordt met een grote diversiteit aan materialen gewerkt. Er zijn schilders, tekenaars, grafici, fotografen, beeldhouwers, textielkunstenaars, glaskunstenaars, kunstenaars die keramiek maken, installaties maken en nog veel meer. Op de tentoonstelling is ook een winkeltje waar bv. sjaals, sieraden, boekjes en kleine objecten worden aangeboden.”

De Onafhankelijke bestaat 110 jaar, kun je iets over de oprichting vertellen?

“De vereniging is in 1912 opgericht uit verzet tegen de toenmalige kunstwereld. De vereniging werd opgericht als reactie op het behoudende kunstklimaat van die tijd, waarin een jury bepaalde wie mochten deelnemen aan tentoonstellingen in het Stedelijk Museum. Jonge en radicaal vernieuwende kunstenaars werden daar geweerd. De Onafhankelijken hebben daarna in de twintiger jaren van de vorige eeuw een baanbrekende rol gehad in het introduceren van belangrijke moderne Nederlandse en buitenlandse kunstenaars in Nederland.”

Hoe kan men lid worden van de vereniging?

“Een kunstenaar kan zich via de website aanmelden voor ballotage door de vereniging. De leden beslissen in de ballotagevergadering gezamenlijk over toelating, op grond van een aantal getoonde werken en informatie over de kunstenaarspraktijk van de betreffende ballotant.”

Wat is de kracht van De Onafhankelijken?

“De grote kracht van De Onafhankelijken is nog steeds het vermogen om als vereniging een eigen koers te bepalen. De leden bepalen gezamenlijk hoe er wordt geëxposeerd. Alle beslissingen komen democratisch tot stand en er is veel onderlinge betrokkenheid.”

Zijn er behalve het 110-jarig bestaan nog meer hoogtepunten te vermelden?

“Elke grote tentoonstelling is weer een nieuw hoogtepunt in ons voortdurende streven naar vernieuwing. Dit jaar hebben we veel nieuwe leden erbij gekregen die elk weer voor een verrassende inbreng kunnen zorgen.”

Zelf nog iets toe te voegen?

“Omcirkel 30 april tot en met 8 mei met een markeerstift in de agenda en kom vooral kijken naar deze veelzijdige tentoonstelling.”

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam