Omgevingsvergunning renovatie Amsterdam Museum verleend

Vandaag verleende de gemeente Amsterdam de omgevingsvergunning voor de renovatie van het Amsterdam Museum. Een belangrijke mijlpaal. De renovatie is gericht op het vergroten van de toegankelijkheid, presentatiemogelijkheden en duurzaamheid. Het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten voorziet in meer ruimte voor het publiek, de programmering, voor educatie en de collectie. Dat nieuws maakt het Amsterdam Museum vandaag bekend.

Belangrijke stap

Met heel veel mensen is er lang en intensief gewerkt aan de plannen. Het afgeven van de omgevingsvergunning door stadsdeel Centrum is een belangrijke en verheugende stap in dit omvangrijke renovatieproces.

Positief oordeel over plannen

Het renoveren van een monumentaal gebouw in de binnenstad van Amsterdam moet zorgvuldig en afgewogen gebeuren. Daar zijn veel experts bij betrokken en dat blijft ook zo. Voorafgaand aan de afgifte van het ontwerpbesluit adviseerden de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monumenten en Archeologie en Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam positief over de plannen.

Vervolgtraject

Zodra de vergunning onherroepelijk wordt, na de wettelijk geldende bezwaartermijnen en – procedures, gaan de voorbereidingen van het bouwproject verder.