Opbrengt MEIJT.-actie voor inloopplek dakloze regenboogjongeren
p de foto zien we Kadeem van de Pol die de cheque overhandigd aan Jouke van Buuren (bestuurslid COC Nederland) en Harry Doef (directeur Welzijn Leger des Heils Amsterdam) onder toeziend oog van Camiel Welling en Hans Verhoeven (werkgroep dakloze regenboogjongeren)

De MEIJT. – t-shirt actie ten bate van dakloze regenboogjongeren heeft onlangs € 1266,84 opgebracht. Initiatiefnemer van de t-shirt actie, Kadeem van de Pol, overhandigde afgelopen maandag de opbrengst aan de werkgroep dakloze regenboogjongeren, het COC en het Leger des Heils.

Helpen dakloze regenboogjongeren

Tijdens de Pride-maand verkocht MEIJT. onder de slogan #uitdekastenvandestraat t-shirts om met de netto-opbrengst dakloze regenboogjongeren te helpen. Het geld wordt, zo is gezamenlijk besloten, ingezet voor een laagdrempelige inloopplek voor deze jongeren die begin volgend jaar open moet gaan.

Aandacht en luisterend oor

Het zal een plek zijn waar dakloze regenboogjongeren aandacht en een luisterend oor vinden, directe kleinschalige zorg wordt geboden en kan worden doorverwezen naar de juiste hulpverlenende instanties. Het project wordt uitgevoerd door de werkgroep dakloze regenboogjongeren, ondersteund en geadviseerd door COC Nederland en het Leger des Heils Amsterdam.

Onvoldoende aandacht

Jaarlijks raken enkele honderden jongeren dakloos omdat zij bij hun coming out door hun ouders op straat worden gezet. In de reguliere hulpverlening is nog onvoldoende aandacht voor de specifieke noden van deze groep.

Regenboog Kerstconcert

In 2019 nam Hans Verhoeven het initiatief tot het Regenboog Kerstconcert in de Westerkerk om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Het concert, georganiseerd in samenwerking met COC Nederland en het Leger des Heils Amsterdam, was het startpunt van verschillende initiatieven om de dakloze regenboogjongeren beter op te vangen.

De werkgroep dakloze regenboogjongeren krijgt advies van het Leger des Heils Amsterdam en COC Nederland. Omdat de werkgroep (nog) geen formele organisatie is beheerd COC Nederland de financiën van de werkgroep.

Platform MEIJT.

MEIJT. is een online jongeren platform dat naast humor en verstrooiing ook aandacht vraagt voor specifieke problematiek binnen de regenboog community.

    Bij Vrije Tijd Amsterdam krijg je korting op de mooiste lokale initiatieven. Iedere maand hebben we de beste acties.
    Deze keer: 20% korting bij Amsterdenim!

Koop Amsterdamse denim met maar liefst 20% korting!

Exclusieve kortingen via Vrije Tijd Amsterdam

Gebruik de kortingscode VTA20 en krijg 20% korting op je aankoop bij Amsterdenim.

Pak nu je korting