Inwoners Amsterdam steunen lokaal verenigingsleven
Leden van Xenios! Foto via Xenios

De afgelopen weken hebben ruim 1100 leden van Rabobank Amsterdam via Rabo ClubSupport gestemd op hun favoriete clubs en verenigingen. In totaal waren er 81 doelen en projecten waaruit men kon kiezen. Al deze clubs en verenigingen kunnen rekenen op een ondersteuning.

Na het tellen van alle stemmen bleek De Zonnebloem Amsterdam als grote winnaar uit de bus te komen. Zij ontvangen een bijdrage van € 1.201,30 vanuit Rabo ClubSupport om gasten uit een isolement te houden. Maar er waren veel meer winnaars. Zo ontving Stichting Boerderij de Badhoeve een bijdrage voor het renoveren van de paardenbak en kan S.B.H.C. Xenios aan de slag met hun verduurzamingsambities. Het totale overzicht is te bekijken op www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht.

Actief verenigingslid zorgt voor betrokken buurt

“Het is fantastisch om te zien hoeveel leden gestemd hebben,” vertelt Erik Versnel, directeur coöperatieve Rabobank Amsterdam. “Daaruit spreekt een enorme betrokkenheid. En terecht. Het verenigingsleven vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke rol in onze regio. Het is een plek waar iedereen welkom is, je van elkaar kan leren, je kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil kan deelnemen. Dankzij Rabo ClubSupport versterken we het verenigingsleven zodat ze die rol kunnen blijven vervullen.”

Rabo ClubSupport

Via Rabo ClubSupport konden clubs en verenigingen zich aanmelden voor ondersteuning op het gebied van kennis, netwerk en financiën. Dit jaar hebben meer dan 30.000 clubs zich landelijk opgegeven, dat zijn er meer dan in 2020. In Amsterdam hadden 81 verenigingen zich aangemeld. Tot en met 25 oktober konden leden van de Rabobank via de Rabo Bankieren App stemmen op hun favoriete club of vereniging.

Zaterdag 6 november jl. zijn de resultaten bekendgemaakt en werden de deelnemende clubs van Rabobank Amsterdam verwacht bij KIT Royal Tropical Institute. Meer dan de helft van de 85 deelnemende clubs was aanwezig. Zij werden verrast met een cheque, met daarop de bijdrage waarop ze kunnen rekenen voor het door hen opgegeven bestedingsdoel.