Vrije Tijd Amsterdam wordt digitaal erfgoed
Een stukkie echt Amsterdam. Foto: vrijetijdamsterdam.nl

Vrije Tijd Amsterdam wordt digitaal erfgoed

AMSTERDAM, 07 november 2018 – De website van Vrije Tijd Amsterdam zal worden bewaard in de archieven van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag als digitaal erfgoed. De website vrijetijdamsterdam.nl is hiervoor geselecteerd, meldt Lucinda Jones, Hoofd Collecties van de Koninklijke Bibliotheek.

De KB verwijst naar het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. De bibliotheek archiveert websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet, waaronder nu dus ook de website vrijetijdamsterdam.nl van Vrije Tijd Amsterdam.

Vrije Tijd Amsterdam wordt digitaal erfgoed
Amsterdam, op een zondagochtend…. Foto: vrijetijdamsterdam.nl

In het officiële schrijven van de Koninklijke Bibliotheek, waarin Vrije Tijd Amsterdam op de hoogte wordt gesteld van de selectie, is onder andere het volgende te lezen:

“In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren”, aldus mevrouw Jones, het Hoofd Collecties Koninklijke Bibliotheek.

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Carter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Vrije Tijd Amsterdam wordt digitaal erfgoed
Eberhard van der Laan geschilderd door Kamp Seedorf. Foto: vrijetijdamsterdam.nl

Indrukwekkend tafareel voor de overleden burgemeester Eberhard van der Laan, een belangrijk deel van de Amsterdamse historie.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Ajax-supporters, familie, vrienden en buurtgenoten bijeen voor Nouri! Uiteraard onderdeel van de Amsterdamse historie.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 6 december 2018. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is.

Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen”, aldus Lucinda Jones, hoofd Collectie van de Koninklijke Bibliotheek.

Enkele geselecteerde websites

Een blik in de lijst met geselecteerde websites doet Vrije Tijd Amsterdam deugd. Het is een mooi vooruitzicht om binnenkort in een prominent rijtje te staan met websites zoals bijvoorbeeld het Amsterdam Dance Event, rijksoverheid.nl, ABN-AMRO, ABVAKABO FNV, Amsterdam Museum, AMC, het AIDS FOND en AFC Ajax, Alzheimer Nederland, Amsterdam en de eerste wereldoorlog, Amsterdam Fonds voor de Kunst.

Entrade Ajax-supporters! In 2018 lijkt Ajax zich weer te herpakken op het veld en de organisatie en de supporters dragen hier met veel sfeer aan bij.

Expliciet is het niet uitgesproken, maar wij denken dat onze wedstrijdverslagen, interviews met betrekking tot de sportclubs in Amsterdam, specials en interviews tijdens Pride Amsterdam, artikelen waarin we opkomen voor de trans community, de LGBTQ community in het algemeen, en echte redactionele stukken, samen met bijbehorende foto’s hebben bijgedragen aan deze eervolle selectie.

Vrije Tijd Amsterdam wordt digitaal erfgoed
‘Anti-Trump’ / Transgender manifestatie. Hoe zal het met de trans community zijn over 50 jaar? Foto: vrijetijdamsterdam.nl

En, omdat deze website nog geen twee jaar online is, zijn we daar bij Vrije Tijd Amsterdam best wel een beetje trots op en willen we iedereen waar we mee hebben samengewerkt, vanaf de start tot en met de dag van vandaag, hartelijk bedanken.

En voor onze vaste lezers, gemiddeld ongeveer 15.000 per maand, het zou leuk zijn als u ons blijft volgen!

Namens Vrije Tijd Amsterdam,

Rik Verkaik

vrijetijdamsterdam.nl

Foto’s en video’s bij artikel: enkele indrukwekkende momenten waar we verslag van deden in de afgelopen twee jaar. Credits: vrijetijdamsterdam.nl

Herpublicatie: 05-12-2018 (eerste publicatie 07-11-2018)

Lees ook: Ajax tegen Benfica, wat schreven de kranten

Lees ook: Mozes and Firstborn bevestigd als support bij De Staat

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam