Stichting RozeinWit: “Jonge LHBT+ artsen in opleiding horen zich veilig te voelen op de werkvloer”
Jonge en trotse LHBT+ artsen. Foto: © Stichting RozeinWit

“Stichting RozeinWit is een stichting in 2018 opgericht om meer zichtbaarheid voor seksuele, gender en sekse diversiteit te verkrijgen. Hiermee hopen wij deze diversiteit in de zorg te normaliseren. Wij willen dat LHBTI+ collega’s, vooral jonge artsen in opleiding, zich veilig voelen op de werkvloer. Daarnaast streven we ernaar dat artsen zich meer bewust zijn van de diversiteit en er zichtbare aandacht voor hebben, en zo ook een veilig gevoel voor de patiënt in de spreekkamer creëren. We zijn een inclusieve organisatie, dus alle LHBTI+ friendly artsen, of ‘straight allies’ zijn ook meer dan welkom zich bij ons aan te sluiten”, vertelt Megan Engels namens de stichting RozeinWit.

Vrije Tijd Amsterdam stelde een aantal vragen aan het bestuurslid van RozeinWit.

Tijdens ons eerste interview in 2018 bestond het bestuur uit Karin Pool, Chris Rikers en Geert Rootmensen? Is er sindsdien iets veranderd in de samenstelling van het bestuur?

“Halverwege 2018 zijn René de Vries en ik (Megan Engels) aangesloten bij het bestuur. Wij zitten nog in onze coschappen, en het is fijn dat wij de perspectieven van de artsen op een bepaalde manier kunnen aanvullen. Op onze beurt leren wij weer ontzettend veel van hen. Sindsdien is de samenstelling van het bestuur hetzelfde: we willen pas het stokje langzaam overdragen als we vinden dat we iets compleets over kunnen dragen.”

De vier pijlers van RozeinWit!

Hoeveel mensen zijn er aangesloten bij de stichting Rozeinwit?

“Er zijn een stuk of 15 actieve leden aangesloten bij RozeinWit. Wij werken nauw samen met hen om diverse projecten te realiseren, waarvan vaak de initiatieven uit hen zelf komen. Zo kunnen onze leden aan de slag met projecten waar ze zich echt in interesseren, en kunnen wij met behulp van ons netwerk ondersteuning bieden. Daarnaast zijn er grofweg 150 artsen die jaarlijks met de Canal Parades meevaren, 800 abonnees van de nieuwsbrief en inmiddels bijna 500 artsen op onze LHBTI+ vriendelijke artsenlijst (waar we vorig jaar in januari met 100 begonnen zijn!). We proberen naast deze achterban ook een netwerk te onderhouden onder LHBTI+ organisaties en betrokkenen in de zorg.”

Stichting RozeinWit: “Jonge LHBT+ artsen in opleiding horen zich veilig te voelen op de werkvloer”
Enthousiaste leden van RozeinWit.
Foto: © RozeinWit

Is er sinds de oprichting tot en met de dag van vandaag verbetering ontstaan in de positie van LHBTI-artsen in opleiding?

“Dat valt niet zo makkelijk te zeggen. Er zijn regionale verschillen, verschillen tussen instellingen maar ook tussen verschillende vakgebieden binnen een ziekenhuis. We merken wel dat we als stichting steeds vaker gevonden worden: we worden op verschillende plekken in het land uitgenodigd om een lezing te geven, of worden gevraagd mee te denken met al bestaande projecten. Zo zie je wel dat het onderwerp leeft. We horen wel dat mensen het fijn vinden aangesloten te zijn bij RozeinWit. Vaak als je op een nieuwe werkplek komt (of als je stage gaat lopen: op vele nieuwe werkplekken binnen het ziekenhuis) weet je niet zo een, twee, drie of je helemaal jezelf kan zijn. Wij hopen met de stichting te laten zien: ‘je bent niet de enige, deze diversiteit is normaal’.”

Hoe was de Canal Parade in 2019? En zag ik nou dat jullie het aankomende jaar weer meevaren?

“Vorig jaar vaarden we met een nog grotere boot mee dan 2018: er stonden 150 artsen (in opleiding) en partners/vrienden te dansen op de boot! Het thema ‘Pride = Protest’, met een wink naar de Stonewall-rellen, was een mooie gelegenheid om onze 70’s atributen uit de kast te halen en te swingen op ‘Doctor Love’ (van First Choice). En dat heb je goed gezien: in 2020 zijn wij weer van de partij! De loting was zoals altijd spannend, maar de vreugde weer groot toen we ingeloot waren!”

Primeur: de boot van RozeinWit tijdens de Canal Parade in 2020!

Hoe gaat het met de publieke bekendheid van de stichting RozeinWit?

“Ik kan alleen maar zeggen goed! Afgelopen oktober en november hebben wij op 2 grote congressen gestaan van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), waar veel belangstelling voor de stichting was. Maar ook door middel van magneten en flyers verspreiden, en het uitbreiden van ons netwerk, proberen wij steeds zichtbaarder te zijn door het land heen. In maart en april geven wij bijvoorbeeld lezingen bij de landelijke congressen van verpleegkundigen en NVVS (Nederlandse Vereniging van Seksualiteit).”

Hoe gaat het in jullie ogen momenteel met de LHBTI emancipatie?

“Op sommige vlakken goed, maar op anderen kan het zeker beter. De ‘T’ en ‘I’ (transgender en intersekse) krijgen niet altijd de aandacht die zij verdienen binnen de LHBTI+ beweging en krijgen meer te maken met onbegrip, onwetendheid en discriminatie dan de andere letters. 
Ook kan er nog een slag gemaakt worden met het begrijpen van de diversiteit van de LHBTI+ community, bijv. met betrekking tot ethniciteit, leeftijd of beperkingen. Sommige mensen kunnen op twee manieren binnen een minderheidsgroepering vallen, en dus op meer dan één manier discriminatie ervaren. Ik vind het belangrijk dat dat beseft wordt.”

Varen jullie ook weer mee tijdens de Utrecht Canal Parade?

“Ja! Dezelfde enthousiaste artsen in opleiding uit regio Utrecht, met nieuwe aanwinst, hebben weer de organisatie op zich genomen. De Utrecht Canal Parade heeft iets intiems wat het zo mooi maakt, en het was vorig jaar een grote feest om mee te varen! Wij kijken er dit jaar ook weer ontzettend naar uit.”

Kun je iets vertellen over de huidige projecten waar stichting RozeinWit mee bezig is?

“Graag! Wij hebben twee enthousiaste studenten die werken aan een LHBTI+ inclusieve curriculum binnen de geneeskunde studie. Verder is onze bestuurslid Chris met een werkgroep bezig een symposium voor artsen voor begin 2021 te organiseren. Karin, onze voorzitter, is actief in een werkgroep voor palliatieve zorg aan LHBTI+ personen. René houdt zich bezig met het vernieuwen van de website, waaronder deze binnenkort in het Engels beschikbaar maken, en alle aanvragen behandelen die via de mail binnenkomen. Geert zal zich de komende tijd richten op duurzame financiëring voor de stichting over de jaren te bewerkstelligen. En ikzelf ben bezig dit jaar een pilot voor ambassadeur’s werkgroepen in drie verschillende ziekenhuizen van de grond te krijgen, zodat regionale onderwerpen met een regionale aanpak benaderd kunnen worden.”

Nog iets toe te voegen?

“Bedankt weer voor de interview Rik, we vinden het leuk om op deze manier mensen op de hoogte te houden van waar RozeinWit zich mee bezig houden.” Geen dank Megan. Bedankt voor je tijd en keep up the good work!

Interview door:

Stichting RozeinWit: “Jonge LHBT+ artsen in opleiding horen zich veilig te voelen op de werkvloer”

Rik Verkaik

vrijetijdamsterdam.nl

Rik Verkaik, Vrije Tijd Amsterdam