Partij van de Ouderen: Verbied gebruik van lachgas

Partij van de Ouderen: Verbied gebruik van lachgas
Overblijfselen van lachgas. Foto: Flickr.com

Partij van de Ouderen: Verbied gebruik van lachgas

Wil van Soest: “Gebruik is allesbehalve lachwekkend”

Het gebruik van lachgas in Amsterdam moet verboden worden. Daarvoor pleit de Partij van de Ouderen. Het verbod zou geregeld moeten worden via de APV, net als het verbod van alcohol in sommige wijken.

Ambulancepersoneel heeft tijdens Koningsdag enkele tientallen feestvierders moeten behandelen, nadat zij onwel waren geworden omdat ze lachgas hadden gebruikt. Dat meldt AT5, de dag na de nationale feestdag. Daar waar de verkoop van lachgas in steden als Alkmaar en Hoorn aan banden gelegd werd, besloot het stadsbestuur hier niet tot een verbod op de verkoop. De ballonnen en patronen waren daarom overal in de stad verkrijgbaar.

Gevaarlijk

Voor de Partij van de Ouderen is de maat vol. “Het gebruik van lachgas is allesbehalve lachwekkend. Mensen realiseren zich niet dat ongecontroleerd en veelvuldig gebruik van lachgas enorm schadelijk is voor de gezondheid”, zegt fractievoorzitter Wil van Soest. “Zuurstoftekort brengt verschijnselen als duizeligheid, verwardheid en misselijkheid teweeg. Er zijn zelfs mensen die een dwarslaesie hebben gekregen door gebruik. Ongekend dat het gebruiken van lachgas gewoon toegestaan is in onze stad”, aldus van Soest. De partij wil dat de gemeente het gebruik van lachgas gaat verbieden. “Dat kan gewoon geregeld worden in de APV en liever gisteren dan vandaag”, zegt van Soest.

De partij stelt schriftelijke vragen.

Schriftelijke vragen: Verbied gebruik van lachgas

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Tientallen mensen onwel door lachgasgebruik op Koningsdag’ van AT5? (1)
  2. Bent u bekend met het feit dat onder meer het Trimbos Instituut stelt dat het gebruik van lachgas schadelijk is voor gebruikers? (2) Zo ja, wat gaat u doen om het recreatieve gebruik van lachgas te ontmoedigen? Graag een toelichting.
  3. Bent u bereid om de APV aan te passen en daarin het gebruik van lachgas te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Door: Ralf Sluijs

vrijetijdamsterdam.nl