Het verhaal achter de campagne: ‘Generatie Ja.. en?’
Steven de Grauw

“Uit een peiling, die Atria en Rutgers in 2018 uitvoerden onder 1000 jongeren, komt een positief gestemd beeld naar voren van jongeren die grensoverschrijdend gedrag afkeuren. Zo vindt 90% van de jongeren het belangrijk om tijdens het daten elkaars seksuele grenzen te respecteren. En 83% van de jongeren vindt het onacceptabel om naaktfoto’s of seksfilmpjes van iemand anders te delen zonder toestemming”, vertelt Steven de Grauw namens Rutgers over campagne ‘Generatie Ja.. en?’, die onlangs van start is gegaan. Vrije Tijd Amsterdam stelde een aantal vragen over deze campagne.

Kun je iets meer zeggen over de campagne ‘Generatie Ja.. en?’

“Stereotiepe normen dragen nog te vaak bij aan fysiek, seksueel en online geweld. Daarom lanceren Atria en Rutgers de nieuwe driejarige publiekscampagne ‘Generatie Ja.. en?’. In de campagne rekenen jongeren tussen de 17 en 23 jaar af met stereotiepe normen voor mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit én met grensoverschrijdend gedrag.

De campagne ‘Generatie Ja… en?’ benadrukt dat de meerderheid van de jongeren al wel oog heeft voor gelijkheid en diversiteit, en geweld afwijst. Alleen denken zij vaak dat hun leeftijdsgenoten minder ruimdenkend zijn dan zijzelf. Die foute perceptie kan mede leiden tot grensoverschrijdend gedrag.

Het is enorm belangrijk dat jongeren inzien dat dit beeld niet klopt en dat zij zich durven uitspreken. Dat jongeren samen een nieuwe sociale norm gaan uitdragen die nooit een aanleiding of legitimering kan zijn voor geweld.”

Door wie wordt deze campagne georganiseerd?

“De publiekscampagne is onderdeel van het bredere project Act4Respect, van Atria en Rutgers. Dit project werkt voor én met jongeren, jongvolwassenen en professionals in beleid en praktijk aan de preventie van fysiek, seksueel en online geweld, tegen vrouwen en lhbti’s. Naast de publiekscampagne bestaat Act4Respect uit deskundigheidsbevordering, het (door)ontwikkelen van interventies en een kennishub voor professionals. Act4Respect wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Meer info staat op de website van Art4Respect.

Wat is de achterliggende gedachte om deze campagne te organiseren?

“Uit een peiling, die Atria en Rutgers in 2018 uitvoerden onder 1000 jongeren, komt een positief gestemd beeld naar voren van jongeren die grensoverschrijdend gedrag afkeuren. Zo vindt 90% van de jongeren het belangrijk om tijdens het daten elkaars seksuele grenzen te respecteren. En 83% van de jongeren vindt het onacceptabel om naaktfoto’s of seksfilmpjes van iemand anders te delen zonder toestemming.

Hoewel de peiling aantoont dat een meerderheid van de jongeren ruimdenkende normen heeft over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit, vindt er toch nog te vaak grensoverschrijdend gedrag plaats. Zo blijkt uit Seks onder je 25ste (Rutgers/ Soa Aids Nederland, 2017) dat 17% van de jongens en 44% van de meisjes wel eens seksuele handelingen tegen de wil meemaakt, van zoenen tot anale seks. En is 12% van de jongens vanwege hun seksuele voorkeur geschopt of geslagen.

Individueel denken jongeren in de leeftijd 17-23 jaar al erg ruimdenkend over normen over vrouwelijkheid en mannelijkheid. Zij wijzen in grote getale geweld af en vinden het vanzelfsprekend om rekening te houden met elkaars grenzen. Echter, zij denken dat hun leeftijdsgenoten niet zo ruimdenkend zijn en handelen niet altijd naar hun eigen opvattingen. Met deze campagne bevestigen we de ruimdenkende opvattingen die jongeren individueel al hebben. We doen dit door ze te laten zien dat hun leeftijdsgenoten er net zo over denken. Daarmee wordt het makkelijker om voor hun eigen mening uit te komen, en verwachten we dat jongeren die nog niet zo ver zijn, meegenomen worden in de denkbeelden van deze nieuwe generatie: daar willen ze ook bij horen. De verwachting is dat deze bewustwording tot normverandering leidt en op de lange termijn zal bijdragen aan de vermindering van geweld.“

Hoe zijn de reacties op de campagne tot nu toe?

“We ontvangen uit verschillende hoeken positieve reacties. Professionals en GGD’en zijn blij dat de campagne helpt om gendernormen aan te kaarten. In hun werk merken ze namelijk dat opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid eraan bij kunnen dragen dat geweld voor komt.

De meeste jongeren herkennen zich in de boodschap van het manifest dat zij als generatie ruimdenkend zijn als het om normen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit gaat.

Twee weken geleden waren we op een MBO in Utrecht met gastdocenten van de Nationale Jeugdraad om een les over de campagne te geven. Daar zagen we dat de filmpjes die we in het kader van de campagne gebruiken best wat discussie opleveren. Doordat we in de les, en in de campagne, ook laten zien wat de rest van de Nederlandse jongeren denken, voelden de leerlingen met ruimdenkende opvattingen zich gesterkt om voor hun mening uit te komen. De leerlingen met stereotiepe opvattingen gaven aan het einde van de les aan dat ze er nooit zo over hadden nagedacht dat de meeste jongeren in Nederland anders denken dan zijzelf.”

Worden er door de campagne al mooie stappen gemaakt?

“Op dit moment zijn we nog volop bezig met bewustwording, de eerste stap van de campagne. Dit loopt nog door tot het einde van het jaar. De reacties zijn goed en daar putten we nieuwe inspiratie uit voor het vervolg van de campagne. Volgend jaar gaan we ons dan meer richten op het handelingsperspectief.”

Via welke (online) kanalen wordt deze campagne gevoerd?

“De campagne vindt helemaal online plaats. We hebben verschillende situatievideo’s gemaakt en verspreiden deze via YouTube, Instagram, Facebook en Snapchat. De filmpjes worden online heel veel bekeken. Ook zoeken we samenwerkingen met diverse (online) media en influencers”, laat Steven de Grauw ten slotte weten.

Interview door:

Rik Verkaik

Rik Verkaik

vrijetijdamsterdam.nl