COC voorzitter uit ongenoegen aan hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg

COC voorzitter uit ongenoegen aan hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersbberg
photocredits RD, Anton Dommerholt

COC voorzitter uit ongenoegen aan hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg

Peter de Ruijter, Voorzitter van COC Amsterdam en Omstreken heeft in een open brief aan hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg van de Politie Amsterdam – Amstelland zijn ongenoegen geuit n.a.v. het opstappen van het bestuur Roze in Blauw Amsterdam. U leest de brief hieronder.

Geachte heer Aalbersberg,

In de afgelopen 2 weken heb ik met verbazing en zorg kennis genomen van de ontwikkelingen binnen de politie van Amsterdam – Amstelland ten aanzien van het vertrek van mw. Ellie Lust en het terugtreden van het voltallige bestuur van Roze in Blauw, per 1 oktober jl.. Donderdag 27 september jl. zijn door dhr. Vroege (raadslid D66) in de commissie vergadering Algemene Zaken vragen gesteld over het vertrek van mw. Lust. Met name informeerde dhr. Vroege bij Burgemeester Halsema naar eventuele invloed van dit vertrek op het functioneren van Roze in Blauw in Amsterdam.

Het vertrek van mevrouw Lust betreuren wij. De politie verliest hiermee een nationaal zichtbaar LHBTIQ+ rolmodel en een echte ambassadeur voor een diverse politie. Iemand die barrières weet te slechten gewoon door te zijn wie ze is. Van een afstandje bekeken ontstaat nu het beeld dat het bij de politie intern rommelt rondom de aandacht voor (LHBTIQ+) diversiteit en de invloed dat dit kan hebben op de externe slagkracht van de politie bij het bestrijden van discriminatie en gerelateerd geweld (hate crime).

Voor mij reden mijn zorg over te brengen en u op te roepen te zorgen voor een sterk en deskundig Roze in Blauw met voldoende capaciteit en ondersteuning vanuit de politie. COC Amsterdam hecht hier grote waarde aan omdat Roze in Blauw binnen de LHBTIQ+ gemeenschap zichtbaarheid en vertrouwen geniet, meer nog dan de politie als geheel.

In het Regenboog Stembusakkoord van dit voorjaar hebben 9 Amsterdamse politieke partijen met elkaar afgesproken om de komende 4 jaar de meldingsbereidheid te verdubbelen door het aanpakken van de top 5 redenen om geen aangifte te doen. Eén van deze redenen is dat mensen te vaak niet worden geholpen, worden weggewuifd of niet serieus worden genomen. Het ontbreekt met andere woorden aan vertrouwen dat er door de politie serieus naar hen wordt geluisterd.

De politie is er voor iedereen, dat is de theorie. In de praktijk lopen mensen die ‘anders’ zijn echter nog steeds niet gemakkelijk bij de politie naar binnen als hen iets is overkomen juist vanwege hun ‘anders’ zijn. 90% van de mensen die slachtoffer zijn van (LHBTIQ+) hate crime doet geen aangifte.

Áls je als individu iets overkomt dan is het belangrijk dat Roze in Blauw (en de politie in het algemeen) in staat is om je goed te begeleiden in het doen van aangifte en het vervolg. Dit vereist empathie, het stellen van de juiste verwachtingen en het doen van opvolging. Dit vereist met andere woorden voldoende capaciteit en ondersteuning vanuit de politie zelf.

Het bestrijden van (LHBTIQ+) hate crime vereist verdere investering in de opsporing en vervolging van de daders van ‘hate crimes’. Wij constateren dat de opsporing van daders de politie ridicule hoeveelheden tijd en inzet vergt en dat bij de vervolging van discriminatoir geweld het element discriminatie te vaak onbewezen wordt geacht. Dit is ernstig en vereist uw volle aandacht en dat van het OM.

In het huidige klimaat van maatschappelijke verruwing is het essentieel dat de LHBTIQ+ gemeenschap in al haar diversiteit het bevoegd gezag onvoorwaardelijk aan haar zijde weet, niet alleen in woord maar ook in daad. Vertrouwen in een zichtbaar diverse politie dat over ‘handelend vermogen’ beschikt staat hierin centraal. Ik reken op uw doortastendheid hierin.

Hoogachtend,

Peter de Ruijter

Voorzitter COC Amsterdam en Omstreken

Gerelateerd artikel: Benoeming Aalbersberg tot Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here