COC voornamelijk positief over LHBTI-maatregelen in regeerakkoord

COC voornamelijk positief over LHBTI-maatregelen in regeerakkoord
Homostraat de reguliersdwarsstraat. Foto: vrijetijdamsterdam.nl

COC voornamelijk positief over LHBTI-maatregelen in regeerakkoord

COC Nederland, de organisatie die al sinds 1946 opkomt voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s), is voornamelijk positief gestemd over de LHBTI-maatregelen in het nieuwe regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Dat heeft het COC op dinsdag 10 oktober 2017 bekend gemaakt.

Regenboog Stembusakkoord

Er worden volgens het COC verschillende maatregelen aangekondigd, waarbij wordt verwezen naar COC’s Regenboog Stembusakkoord. Dat zijn maatregelen waar het COC al jaren voor pleit. Het COC sloot dat akkoord op 7 maart 2017 met VVD, D66 en zes andere partijen, samen goed voor 98 van de 150 Kamerzetels.

Expliciet verbod op LHBTI-discriminatie

“Zo wordt aan artikel 1 van de Grondwet een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie toegevoegd, komen er verschillende maatregelen om de positie van LHBTI-jongeren op school te verbeteren, komt er meer aandacht voor suïcidepreventie onder LHBTI’s, blijft het discriminatieverbod in de Strafwet onaangetast en wordt geslachtsregistratie zo veel mogelijk afgeschaft. Discriminatie van trans- en intersekse personen wordt expliciet verboden in de Algemene wet gelijke behandeling.De aandacht voor de mensenrechten van LHBTI’s blijft een prioriteit in het buitenlands beleid van Nederland en het mensenrechtenfonds wordt daartoe verhoogd”, aldus COC Nederland.

“Het is positief dat LHBTI-emancipatie ook in het komende kabinet prioriteit krijgt, dat is belangrijk voor de LHBTI-gemeenschap in Nederland”, laat COC-voorzitter Tanja Ineke weten via de eigen website.

Meerouderschap

Het COC geeft aan wel kritisch te zijn over de afspraken over meerouderschap en de vluchtelingendeals in het regeerakkoord. “Positief is dat er wetgeving komt en dat de regeringspartijen hier een vrije kwestie van maken: het regeerakkoord biedt ruimte voor een meerouderschapsregeling. Wel willen de partijen nog onderzoek naar zaken als erfrecht en naamrecht bij meerouderschap”, aldus het COC.

“Zulk onderzoek mag niet tot vertraging leiden”, aldus Tanja Ineke. “Het is niet verantwoord om kinderen en ouders in meeroudergezinnen nog langer onnodig in onzekerheid te laten. Het benoemen van nieuwe onderzoekscommissies is onacceptabel, we gaan daar de komende tijd scherp op letten. De details van een meerouderschapswet kunnen prima door ambtenaren op het ministerie worden uitgewerkt.

Nieuwe onderzoekscomissies zijn ook volstrekt overbódig. De Staatscommissie Herijking Ouderschap deed 2,5 jaar onderzoek naar meerouderschap en kwam met concrete voorstellen voor invoering. Ook tekende een ruime Kamermeerderheid voor meerouderschap in COC’s Regenboog Stembusakkoord, is te lezen in de reactie van het COC op het regeerakkoord”, brengt Ineke naar buiten namens het COC.

Vluchtelingendeals

“Het COC is zeer bezorgd over de ‘vluchtelingendeals’ die het kabinet wil sluiten met landen als Libië, Egypte en Tunesië. De mensenrechten van LHBTI’s worden in de meeste van deze landen met voeten getreden en LHBTI’s kunnen er dus niet veilig verblijven. Het regeerakkoord gaat alleen in op de situatie van LHBTI-asielzoekers die er in slagen de opvang in deze regio’s te ontvluchten en die Nederland toch weten te bereiken. Zij kunnen in een korte asielprocedure aangeven dat ze in de regionale opvang ‘onaanvaardbare risico’s’ lopen, waarbij rekening gehouden zal worden met ‘specifieke kwetsbare groepen’. Dat biedt echter geen soelaas voor LHBTI’s die, vaak uit schaamte of angst voor de autoriteiten, niet direct ‘uit de kast’ komen”, laat het COC weten.

vrijetijdamsterdam.nl

Lees ook: Première het zaad en de elf eitjes