Aanpak drugscriminaliteit Schiphol aangepakt

Aanpak drugscriminaliteit Schiphol aangepakt
Photo: flickr.com

Aanpak drugscriminaliteit Schiphol aangepakt

In de belangrijke mainports, zoals de Rotterdamse haven en Schiphol, wordt de aanpak van drugscriminaliteit versterkt. Dat is onderdeel van de nieuwe aanpak die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bekend gemaakt.

Focus op aanpak illegale drugsindustrie

De minister investeert 100 miljoen euro in de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Het geld gaat onder andere naar betere beveiliging van mainports, het verbeteren van inzicht in financiële geldstromen en versterking van de aanpak in buitengebieden. De focus hierbij ligt op de aanpak van de illegale drugsindustrie, de daarmee gepaard gaande verwevenheid van onder- en bovenwereld en de bijbehorende criminele geldstromen. Het geld gaat naar concrete projecten in stad en platteland, naar publiek en privaat, naar lokale en landelijke diensten, schrijft rijksoverheid.nl.

Financiële structuren die criminelen gebruiken bloot leggen

‘Voor de verdeling van het geld hebben alle regio’s plannen kunnen indienen die vervolgens zijn beoordeeld door het Strategisch Beraad Ondermijning. Op basis van dit advies is tot een verdeling van de 100 miljoen gekomen. Het geld wordt onder andere ingezet om de financiële structuren die criminelen gebruiken bloot te leggen. Er wordt specifiek ingezet op de versterking van de aanpak van kwetsbare gebieden, zoals vakantieparken, het agrarisch buitengebied en bedrijventerreinen. Ook worden er maatregelen genomen in branches waar relatief veel criminaliteit voorkomt, zoals de autobranche en horeca’, meldt Rijksoverheid.nl

Nederland moet een minder aantrekkelijk gebied worden voor georganiseerde misdaad

Minister Grapperhaus via Rijksoverheid.nl: “We worden bijna dagelijks geconfronteerd met georganiseerde criminaliteit die onze samenleving ondermijnt. Door gevaarlijke drugslabs midden in woonwijken, door bedreiging van bestuurders en door vermenging van onder- en bovenwereld. De aanpak hiervan zie ik als een van mijn belangrijkste opdrachten. Nederland moet een minder aantrekkelijk land worden voor de georganiseerde misdaad, daarom gaan we de onderliggende voedingsbodem aanpakken. Door deze concrete investering en door versterking van de samenwerking van overheden en bedrijfsleven gaan we de georganiseerde misdaad een slag toe brengen.”

vrijetijdamsterdam.nl

Lees ook: Benoeming Aalbersberg tot Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en veiligheid